Recorrido filosofia psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (803 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aristòtil en la seva obra “Retòrica” (Aristòtil, Retòrica, Gredos, Madrid 1999). Per Aristòtil la emoció és tota afecció de l’ànima acompanyada de plaer i dolor, i en la que el plaer i el dolor sónl’evidencia del valor que té per la vida el fet o la situació a la que es refereix l’afecció mateixa. Així les emocions poden considerar-se com la reacció immediata del ésser viu a una situació que li esfavorable o desfavorable; immediatament en el sentit de que esta condensada i plaent o dolorós, el qual basta per a posar en alarma al ésser viu i disposar-lo per enfrontar la situació amb elsmitjans al seu abast. A la vegada Aristòtil, en considerar el plaer relacionat amb la realització de un hàbit o d’un desig natural li va atribuir la mateixa funció de restitució d’una condició natural i, enconseqüència, va considerar dolorós el que allunyava violentament la condició natural i, per tant, es contrari a la necessitat i als desitjos de l’ésser viu.

David Hume efectua un dels anàlisi deles emocions més transgressors plantejats fins el moment perquè advoca per l’exploració i mesurament dels sentiments en la mateixa forma que poden mesurar-se els fenòmens físics.

Descartes lesemocions son afeccions, és a dir, modificacions passives causades en l’ànima pel moviment dels esperits vitals, és a dir, per les forces mecàniques que obren en el cos. Les funcions de les emocions esincitar a l’ànima a permetre i contribuir a les accions que serveixen per a conservar el cos.
Per Spinoza l’emoció compren l’ànima i el cos ja que són dos aspectes de una mateixa realitat. Spinozafa derivar les emocions del esforç de la ment per a preservar en el propi ésser per un temps indefinit. Aquest esforç es denomina voluntat quan només es refereix a la ment i al cos. Així, el desig ésl’emoció fonamental.

Kant va introduir per primera vegada i de forma explicita la noció de sentiment amb autonomia i mediadora entre les tradicionalment admeses de la raó i la voluntat. Kant ha...
tracking img