Registres

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (362 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROPIETATS DEL TEXT: L’ADEQUACIÓ. ELS REGISTRES O VARIETATS FUNCIONALS

REGISTRES O VARIETATS FUNCIONALS FORMALS

Registre cientificotècnic
1. Propi del llenguatge escrit (assajos, ressenyes,articles de revistes especialitzades, manuals, llibres de text…) Esporàdicament, el trobem en llenguatge oral (conferències). Però, sovint, quan el trobem en llenguatge oral, prové de textos escritsper ser llegits.
2. Tema i terminologia específics.
3. Text clar, exacte, sense figures retòriques. Text denotatiu i objectiu.

Registre literari
1. Propi del llenguatge escrit.
2. Textconnotatiu, subjectiu i paraules usades amb voluntat estètica i expressiva (llibertat de creació i d’expressió).
3. Ús de recursos estilístics i figures retòriques.


Registres específics
ollenguatges d’especialitat

Registre
periodístic 1. Propi tant del llenguatge escrit com oral.
2. Text clar i amb eficàcia informativa. Respon a les preguntes claus: què?, qui?, com?, quan?, on? i perquè?.
3. Sovint acompanyat de recursos no verbals (fotografies, reportatges...).

Registre
publicitari 1. Propi tant del llenguatge escrit com oral.
2. Objectiu final: cridar l’atenció iconvèncer al receptor (funció conativa o apel•lativa)
3. Són missatges breus, que juguen amb les paraules, la tipografia, els colors... Importància del llenguatge no verbal.

Registre
administratiu 1.Propi del llenguatge escrit: textos de l’Administració, amb fórmules estereotipades, tractaments de cortesia...
2. Textos impersonals i amb alt nivell de formalitat: instàncies, convocatòries, diarisoficials...

INFORMALS
Registre col•loquial o familiar 1. Propi del llenguatge oral.
2. Llenguatge molt ric, variat, expressiu i subjectiu, propi de la varietat geogràfica del parlant. Úsde refranys, onomatopeies...
3. Ús d’estructures simples, repetitives.

Registre vulgar 1. Propi del llenguatge oral.
2. Llenguatge usat sense cura amb intencions provocatives, burlesques o...
tracking img