Ressenya - cuina de l'escriptura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2829 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ressenya
Cassany, Daniel La cuina de l’escriptura, Biblioteca Universal Empúries, Barcelona, 1993, pp. 209 ISBN: 987-84-7596-913-8
La cuina de L’escriptura és un manual de redacció per a tots aquells que s'han de posar a escriure, recull les ensenyances més importants de la tradició occidental de redacció. S'hi expliquen les recerques científiques més rellevants; les tècniques per buscar iordenar idees. Cassany és professor titular d'Anàlisi del Discurs a la Universitat Pompeu Fabra. És llicenciat en Filologia Catalana i Doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos llibres sobre comunicació escrita (Descriure escriure; La cuina de l'escriptura; Reparar l'escriptura), a més d'uns 50 articles especialitzats sobre ensenyament de la llengua,escriptura i anàlisi del discurs. Ha sigut professor de postgraus, màsters i doctorats en universitats espanyoles, europees, hispanoamericanes i japoneses, i conferenciant invitat en congressos internacionals. Ha col·laborat amb els ministeris d'educació de Catalunya, Galícia, Espanya, Argentina, Xile i Mèxic en programes de promoció de la lectura i l'escriptura i de formació de professorat. Elsprojectes de recerca que porta versen sobre l’anàlisi de la divulgació científica i la literacitat crítica i electrònica. És soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
En aquesta obra l’autor vol mostrar-nos una manera d’escriure seguint unes pautes posades per la tradició a la nostra cultura i fer un repàs de tot allò que influeix en la redacció d’una obra, d’un treball, de qualsevolmanuscrit. L’autor intenta mostrar-nos ensenyar-nos de una manera clara una sèrie de conceptes per a millorar l’escriptura, donar-nos paraules per fer una bona redacció i ajudar-nos a fer una bona distribució i organització d‘un escrit. Ell no vol imposar una pauta d’escriptura, si no a partir d’aquesta guia adaptar-la i fer-la nostra per a poder realitzar textos propis, aclarint temes que nos’apliquen com caldria al col·legi o institut. Aquest llibre està dirigit a tot tipus de públic, per aquells que volen millorar els seus escrits com per aquells que no arriben a l’enteniment dels seus lectors, serveix per aprendre a formular, organitzar y desenvolupar idees, de com s’han de utilitzar els registres, quan utilitzar unes paraules o unes altres, conselles, exemples i pautes per a fer-ho bé.L’obra es divideix en 16 capítols organitzats de manera de com s’ha d’escriure i con s’ha de fer un bon escrit.
El primer capítol ens presenta unes investigacions al llarg del segle XX sobretot fets pels anglosaxons i també pels francesos sobre l’escriptura, com per exemple la llegibilitat, diferenciar entre la tipogràfica i la llegibilitat lingüística, treballs sobre la fórmula per a facilitar aquestgrau ens compta anècdotes reals del passat i per últim nombra autors catalans amb les seves obres que, com els anteriors, intenten aplicar els estudis ja fets anteriorment a la nostra llengua.
Al capítol dos L’autor ens parla de què en necessita per a escriure bé: Aptituds, habilitats i actituds explicant-les una per una, ell mateix conta com ell va sentir-se còmode i con va a arribar aagradar-li escriure. Desprès passa a explicar-nos els suports que es necessiten, arreplegar informació, diccionaris, enciclopèdies, tota mena de material que pot ajudar-nos. Fa referència també que fem textos eliminat el masculí general per una paraula neutra que agafe ambos sexes. I després posa per a acabar un petit exercici per a veure que tipus d’escriptor/a eres.
En el tercer capítol ens presentauns recursos per a superar la por que pot causar el no saber com em de començar a escriure o no se’ns corroeix res. Proposa escriure en primer lloc què ens el que ens motiva a escriure seguit d'un llistat de preguntes que proposà Flower per a fer un esquema mental i així començant a poc a poc amb enunciats, diaris personals o creant xarxes i mapes posant en el centre el tema principal i d’ell...
tracking img