Resumen selectividad geografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4264 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM GEOGRAFIA: Agricultura extensiva: és el conreu de grans superfícies agrícoles amb una inversió de capital i de mà d’obra reduïda. Les grans extensions de terra permeten la mecanització del camp. · Principals productes agrícoles a Catalunya: Arròs (Baix Ebre, Montsià i Delta de l’Ebre); Rotació de conreus: sistema de conreu basat en la successió en un mateix camp de conreus diferents i deperíodes d’inactivitat o guaret a fi d’evitar l’empobriment del sòl. Pel que fa als principals productes agrícoles cal diferenciar entre els que es produeixen en el sistema d’agricultura intensiva i els procedents de l’agricultura extensiva. Pel que fa l’agricultura intensiva, els principals productes i les localitzacions geogràfiques són: flors al Maresme, hortalisses al delta del Llobregat,arròs al delta de l’Ebre, fruites (pera, poma, préssec) al Segrià i a l’Alt Empordà (poma), etc. Pel que fa l’agricultura extensiva, els principals productes i les localitzacions són: Vinya en comarques especialitzades en aquest conreu destinat a la producció de vins i caves: Penedès, Priorat, Conca de Barberà, Terra Alta, Alt Empordà, etc. Després, l’avellaner al camp de Tarragona i Baix Camp;Cereals, olivera i vinya a les terres interiors, amb especialització d’algunes comarques en algun producte concret com l’olivera a les Garrigues o l’ordi a la Segarra. A les comarques més humides es produeix farratge i blat de moro destinats a les explotacions ramaderes, etc Al Segrià l’elevat nombre de treballadors a l’agricultura es justifica a causa d’una antiga implantació de l’agricultura basadaen l’existència d’una plana amb sòls molt fèrtils, el desenvolupament dels conreus de regadiu basats en l’aigua del Segre i l’expansió més recent d’alguns conreus com els fruiters de fruita dolça, els cereals i els farratges.. A moltes comarques i especialment a les més humides el sector agrícola està integrat amb les explotacions ramaderes, de manera que l’ordi, els farratges i el blat de moroque s’hi conrea està destinat a l’alimentació d’explotacions ramaderes sovint dins la mateixa propietat. Els problemes ambientals provocats per les activitats agràries estan relacionats amb la utilització de productes químics per millorar els rendiments, com per exemple els adobs i els productes fitosanitaris. I un altre problema és l’elevat consum d’aigua que efectuen algunes explotacions deregadiu. L'energia primària: és l’energia que s’obté directament de recursos naturals com el carbó, el gas natural, el vent, els rajos de sol, etc. Energia renovable: és la que s’obté de fonts naturals inexhauribles. Entre les energies renovables hi ha l’energia hidràulica, l’energia solar, l’energia eòlica, l’energia de biomassa, l’energia geotèrmica... La producció de petroli està controlada per unnombre reduït de països que tenen la capacitat de fixar el volum de producció i els preus. Des dels anys 70 s’ha produït un augment sostingut dels preus del petroli, amb dalts i baixos, i l’any 2008 es va arribar a un preu rècord de gairebé 150 dòlars el barril. La influència del preu del petroli sobre l’economia és molt gran i les pujades del preu del barril de petroli repercuteixenimmediatament en els preus de gairebé tots els productes de consum, sobretot per l’alça dels costos del transport i de la producció d’energia. Els principals països subministradors se situen al golf Pèrsic: Aràbia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirats Àrabs Units, Iraq, Iran, etc. També és important la producció de països situats en altres

continents com és el cas de Mèxic, Argèlia, Líbia, Veneçuela, Nigèriai Indonèsia. Els Estats Units i Rússia són també importants productors de petroli. El principal efecte derivat del consum de petroli és la producció de CO2, el principal gas d’efecte hivernacle. També els vessaments de petroli al mar a causa d’averies en els vaixells o a les plataformes d’extracció és un problema ambiental de primer ordre. Un anticicló: massa d’aire sotmesa a altes pressions...
tracking img