Senderos de gloria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2283 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SENDEROS DE GLORIA

( PEL·LICULA: “Camins de glòria” de S. Kubrick.)

ÍNDEX

Pregunta 1: pàg. 2
Pregunta 2: pàg. 3
Pregunta 3:pàg. 4
Pregunta 4: pàg. 5
Pregunta 5: pàg. 6
Pregunta 6: pàg. 7
Bibliografiapàg. 8

1. Descriure breument de forma teòrica els estadis morals de L. Kohlberg.

Els sis estadis morals s’agrupen en tres nivells principals el nivell preconvencional, (estadis 1 i 2), el nivell convencional ( estadis 3 i 4) i nivell postconvencional (estadis 5 i 6). El que representa es un esquema universal del raonament, no es justifica totes les nostres decisions de la mateixamanera ni d’un mateix, és a dir, al llarg de la vida argumentem amb raons molt idèntiques, però la nostra consciencia moral segueix un procés de coneixement i de maduresa.
Una de les funcions de la consciencia moral és la de formular judicis sobre el que creiem que hem de fer o em el de dir que no.
Kohlberg va estudiar el desenvolupament de la consciencia, partint de l’anàlisi dels judicis morals,poder arribar a la conclusió que si les normes morals i els valors d’una cultura poden ser diferents la base teòrica ha de ser semblant.

Aquí doncs, comença el seu esquema lligat a l’evolució que fem des de la infantesa fins a la maduresa.

El nivell preconvencional és el nivell de la majoria dels nens de nou anys , alguns adolescents i adults. És en el qual les normes són una realitatexterna que només es respon a les conseqüències de premi i càstig.
* Estadi 1 moral heterònoma: els agents externs determinen que el que s’ha de fer i el que no, el que està bé i el que està malament. Aquest tant és l’estadi d’un nen com el d’una persona adulta que delinqueix , ja que l’únic que li pot frenar és la por.
* Estadi 2 Individualisme : Tothom té interessos propis, és a dir,s’assumeixen les normes si afavoreixen als propis interessos d’un mateix. La persona té com a objectiu satisfer els seus propis interessos, es fa de manera egoista.

El nivell convencional és el nivell en el qual les persones s’identifiquen amb el grup. Es vol respondre a les expectatives que les persones tenen de nosaltres. Allò que per la persona és bo o dolent és el que la societat considera.* Estadi 3 expectatives interpersonals: es mouen en el desig d’agradar , ser acceptat i estimat per les demes persones, és a dir, complir les expectatives de les altres persones i d’un mateix, es deixen portar pels altres... És un estadi comú en els adolescents i en molts adults.
* Estadi 4 sistema social i consciencia: adopta el punt de vista del sistema, fer el correcte és complir ambles normes socials per tal d’establir un bé en la societat. Considera les seves relacions individuals segons el seu lloc en el sistema. És en el qual es troba la majoria de la nostra societat.

El nivell postconvencional o de principis és un nivell de comprensió i acceptació dels principis morals generals que inspiren les normes.

* Estadi 5 contracte social: és l’estadi d’obertura del món,es reconeix més que la pròpia família, grup i país. Tots els essers humans tenen el dret a la vida i a la llibertat. És una perspectiva d’un individu moral racional i conscient d’uns valors i drets.
* Estadi 6 principi ètic universal: és pren la idea de que hi ha principis ètics universals que s’han de seguir i han de tenir prioritat sobre les obligacions legals i institucionals. La...
tracking img