Silaba

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (680 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La separació de síl·labes; diftongs i hiats

Cada cop de veu que fem quan pronunciem una paraula és una síl·laba. En general, una paraula té tantes síl·labes com vocals. Però hi ha casos en quètrobem dues vocals seguides.
Per separar les paraules en síl·labes cal tenir en compte els grups de vocals (diftongs i hiats) i els grups consonàntics (dígrafs o altres).

|s’han de separar|no s’han de separar |
|els dígrafs i els grups consonàntics ||rr: sor-ra |gu: se-guir |
|tj: plat-ja |qu: pa-quet|
|ss: car-ros-sa |ll: ba-llar |
|tg: met-ge |ny:ca-nya |
|sc: a-do-les-cent | |
|tx: cot-xe| |
|ix: rei-xa | |
|l·l:til-la | |
|tots els hiats |els diftongs|
|Ma-ri-a, a-vi-ó, pe-ru-à |fei-na, quo-ta, tre-uen |

Els diftongs són la unió de dues vocals en una mateixa síl·laba. Elsdiftongs poden ser:

|creixents |decreixents |
|qu / gu + vocal |vocal + i...
tracking img