Sophie

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (496 palabras )
  • Descarga(s) : 14
  • Publicado : 5 de julio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Departaments
L'Administració de la Generalitat s'organitza en departaments o conselleries, unitats que assumeixen responsabilitats en àrees concretes.

Departament de la Presidència
Suport alpresident, secretaria del Govern i difusió de la seva activitat. Atenció ciutadana i coordinació dels sistemes d'infomació i gestió corporativa. Coordinació interdepartamental i de la políticainformativa del Govern. Polítiques davant les institucions de la UE.
 
Departament de la Vicepresidència
Substitució del president en cas d'absència o impediment i presidència del Consell Tècnic. Promocióexterior de la Generalitat, cooperació al desenvolupament, direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. Política lingüística, esport i afers religiosos.
 
Departamentd'Interior, Relacions Institucionals i Participació
Seguretat ciutadana, seguretat pública i trànsit. Emergències i seguretat civil. Joc i espectacles. Coordinació de les relacions amb el Parlament deCatalunya, les relacions institucionals i l'impuls del desenvolupament estatutari. Promoció de la participació social, recuperació de la memòria històrica i foment de la pau i els drets humans.
 Departament d'Economia i Finances
Política econòmica, mercat de valors, promoció i defensa de la competència, consum, energia i mines, sector assegurador. Les Finances públiques, els pressupostos, lacontractació pública...
 
Departament de Governació i Administracions Públiques
Assistència i cooperació amb el món local de Catalunya, funció pública, organització i modernització de l'Administració,processos electorals, gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials. Societat de la informació i telecomunicacions. Suport a entitats i voluntariat...
 

Departament de Política Territorial iObres Públiques
Planificació territorial, urbanisme, sòl, obres públiques, infraestructures, transports i desplegament de la llei de barris.
 
Departament de Justícia
Administració de...
tracking img