Sorab

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (384 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nom i cognoms:

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA MECÀNICA

Teoria de Mecanismes i Estructures 9 de novembre del 2009 Examen Parcial Q1 Curs 09/10
Heu de resoldre 4 exercicis: el 1, el 5 i dos aescollir entre el 2, el 3 i el 4.

1. (1.5 punts) Determinar els graus de llibertat del següent mecanisme esquematitzat aplicant el criteri de Grübler i el sentit comú. n= 7 j1= 7 j2= 2 G= 2 Entre elsmembres 1 1 1 2 3 2 3 7 7 2 3 4 4 4 5 6 5 6 Tipus de parell Revolució Revolució Prismàtic Piu-guia Piu-guia Revolució Revolució Prismàtic Prismàtic Graus de llibertat 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Si fixo laposició de la barra 4 (li trec el grau de llibertat de translació) tota la resta de membres queden travats, sense moviment, excepte la barra 7, que encara es pot traslladar horitzontalment. Per tant,aquest mecanisme té realment dos graus de llibertat. No presenta graus de redundància.

2. (2.5 punts) CÀLCUL GRÀFIC DE VELOCITATS PER CENTRES INSTANTANIS DE VELOCITAT Es presenten dues maneres deresoldre’l, que no són les úniques.

3. (2.5 punts) CÀCUL DE VELOCITATS I ACCELERACIONS PER COMPOSICIÓ DE MOVIMENTS Realitza l’anàlisi cinemàtic del següent mecanisme, sabent que la velocitat

0  angular de la barra 4 és constant i val  4   0 rad / s .  1   

VA
[m/s]

VB
[m/s]

VC
[m/s]

JA -2 2

[m/s ]

2

JB 2 -2

[m/s ]

2

JC 4 0

[m/s ]

2

3[rad/s]

4
[rad/s]

3
2 [rad/s ]

4
2 [rad/s ]

x y

2 -2

2 2

0 4

Mòdul sentit

1 H

1 H

1 AH

0 -

4. (2.5 punts) CÀCUL DE VELOCITATS PER CENTRES INSTANTANISDE VELOCITAT a. Localitza els CIV’s demanats a la taula, i tots els necessaris per a trobar aquests. Descriu el procediment seguit per trobar-los. b. Calcula la velocitat del punt D, sabent que lavelocitat del punt A és de 3.6m/s cap a la dreta.

I26 X cm Y cm 60 -30

I14 40 40

I46 60 60 X cm/s Y cm/s

VC 0 200

5. (3.5 punts) Tenint en compte que el sistema està en equilibri:...
tracking img