Tècniques de separació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (909 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INSTITUT “SÒL-DE-RIU”
ALCANAR
CIÈNCIES DE LA NATURALESA
FÍSICA I QUÍMICA

TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ
CRISTAL·LITZACIÓ DESTIL·LACIÓ
FILTRACIÓ I DECANTACIÓ.

CRISTAL·LITZACIÓ
INTRODUCCIÓ:
Unacristal·lització és el canvi d'estat d'una substància dissolta, fosa o en un estat gasos, a estat sòlid cristal·lí.
OBJECTIUS:
Els objectius són saber donar a terme una pràctica de cristal·lització iaprendre’n aquesta tècnica de separació.
MATERIALS:
* Sulfat de coure - Paper de filtre
* Cristal·litzador - Vas de precipitacions
* Aigua- Embut
* Vara de vidre
PROCEDIMENT: (CANVIA UNA MICA LES PARAULES QUE ES PERSONAL :)) )
1- En un vas de precipitats hem posat una quantitat de sulfat de coure en aigua. Il’hem mesclat amb una vara de vidre.
2- Amb un embut i paper de filtre, hem de filtrar la mescla d’aigua i sulfat de coure, per eliminar el sulfat de coure sobrant.
3- Afegim part de la solucióen un cristal·litzador
4- Ho hem deixat reposar i amb el temps s’anirà donant el procés de cristal·lització, fins que quedi la solució cristal·litzada.
QUESTIONS:
j) Què hem aconseguit enfiltrar la solució amb excés de sulfat de coure (II)? Que s’han separat la part innecessària de sulfat de coure en la solució
k) Què s’observa en el fons del cristal·litzador al cap del temps? De quinasubstància es tracta?Que es cristal·litza la solució que era líquida. Ha passat d’estat líquid a sòlid.
i) Què ha ocorregut amb l’aigua de la solució durant el procés de cristal·lització? Que hacanviat d’estat líquid a sòlid.
CONCLUSIÓ:
AQUI FICA LO QUE HAS APRÈS I SI HAS TINGUT ALGUN ERROR O ALGO FRESH! JAJA!;)
DESTIL·LACIÓ

INTRODUCCIÓ:
Destil·lació és un mètode de separació desubstàncies químiques basat en les diferents volatilitats que presenten cadascuna. Aquest procés s'utilitza sobretot per tal de separar o purificar els components d'una mescla líquida.
OBJECTIUS
Els...
tracking img