Técnicas de estudio

Páginas: 17 (4103 palabras) Publicado: 21 de agosto de 2012
[pic] 2n d’ESO

Amb el dossier de 1r d’ESO has pogut fer un tastet de diferents hàbits i tècniques d’estudi que pots incorporar a la teva manera de fer.

Amb el dossier de 2n d’ESO volem que reflexionis sobre la teva motivació com a element important i de pes en el teu camí cap a l’èxit acadèmic i personal.

D’una altra banda, et donarem alguns consells que t’ajudaran a prendreapunts. Activitat important que t’ajudarà en el 2n cicle de l’ESO a on se’t demanarà fer-ho de manera més efectiva i constant.

I finalment t’oferim activitats per a treballar el subratllat, l’esquema i el resum com a part fonamental del teu estudi pels exàmens de les diferents àrees curriculars.Avaluació

25% de la nota: Per a l’avaluació realitzareu una prova al finalitzar cada blocd’unitats (un pel grup de factors d’èxit i fracàs escolar i un altre pel grup de tècniques).

25 % de la nota: La presentació trimestral del dossier i la resolució de les activitats que inclou serà un altre.

25% de la nota: L’actitud de treball, interès i comportament a les classes serà un altre.

25% de la nota: L’autoavaluació del final del crèdit, una vegada raonada i justificadaEsperem que aprengueu a aprendre.

ÍNDEX

1. Bloc I: La motivació...................................................................................pàg.4


2. Bloc II: Les tècniques d’estudi


a. La presa d’apunts...........................................................................pàg.15


b. El subratllat, l’esquemai el resum...................................................pàg. 20


LA MOTIVACIÓ

Perquè estudies?Assenyala amb una creu les frases amb les quals t’identifiques:

Estudio per les següents raons:

□ Perquè m’agrada.

□ Perquè m’obliguen els meus pares.

□ Per treure bones notes.

□ Perquè no vull que em posin a treballar.

□ Perquè si nom’avorriria.

□ Perquè vull aconseguir qualsevol professió en què pugui guanyar molts diners.

□ Perquè la societat necessita persones ben formades.

□ Perquè vull aconseguir una professió que és ........................... que ja tinc decidida i que m’apassiona.

□ Perquè els meus pares em diuen que és el millor pel meu futur.

□ Perquè saber moltes coses és reconegut iadmirat pels altres.Ara ordena-les de més important a menys important:

1)…………………………..

2)…………………………..

3)…………………………..

4)…………………………..

Tot aprenentatge escolar requereix de tres condicions bàsiques:

1. Tenir qualitats personals (PODER).
2. Estar motivat o tenir desig per aprendre (VOLER).
3. Dominar les tècniques i estratègies per a l’estudi (SABER)

Hi hauna interrelació entre les tres condicions anteriors. En la mesura en què hi hagi dèficits en alguna d’elles es poden compensar amb les altres.

Reflexiona sobre quin és el teu nivell de cada condició, on tens dèficits i com els compenses:

[pic][pic][pic]

[pic][pic][pic]

Poder Voler SaberEl meu nivell de poder és....................................................., el de voler és .................................................... i el de saber és ..............................................

Tinc dèficits de ..................................................................................... i els compenso amb ......................................................................................................


Es defineix lamotivació com una energia que orienta la conducta humana cap a un objectiu. Un alumne motivat per als estudis orienta la seva activitat cap a aprendre més coses, a treure millors notes,…[pic]

LA MOTIVACIÓ ÉS UNA ENERGIA QUE ORIENTA LA CONDUCTA HUMANA CAP A UN OBJECTIU.

Hi ha persones de gran maduresa personal que tenen una motivació intrínseca molt gran, a les quals motiva el treball...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnicas de estudio
  • Técnicas de estudio
  • técnicas de estudio
  • tecnicas de estudio
  • Estudio Tecnico
  • Tecnicas De Estudio
  • Tecnicas de estudio
  • Tecnicas De Estudio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS