Temas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (835 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Presente/ pasado / participio
Presente/ pasado / participio

(to) awake | awoke | awoken .......... despertarse
(to) be | was/were | been ..........ser, estar
(to) bear | bore |born..........dar a luz, soportar
(to) beat | beat | beat ..........vencer, golpear
(to) become | became | become ..........convertirse en, llegar a ser
(to) begin | began | begun ..........comenzar,empezar
(to) bend | bent | bent..........curvarse, doblar
(to) bet | bet | bet ..........apostar
(to) bid | bid/bade | bid/bidden..........pujar
(to) bind | bound | bound ..........atar,encuadernar
(to) bite | bit | bitten..........morder
(to) bleed | bled | bled ..........sangrar
(to) blow | blew | blown..........soplar
(to) break | broke | broken..........romper
(to) breed |bred | bred ..........alimentar, criar
(to) bring | brought | brought..........traer, llevar
(to) broadcast | broadcast | broadcast.......... emitir, difundir por televisión
(to) build | built| built..........edificar, construir
(to) burn | burned/burnet | burned/burnt ..........quemar, arder
(to) burst | burst | burst ..........reventar, estallar
(to) buy | bought | bought..........comprar
(to) cast | cast | cast ..........tirar, arrojar
(to) catch | caught | caught..........*****
(to) choose | chose | chosen ..........escoger, elegir
(to) cling | clung | clung..........agarrarse, aferrarse
(to) come | came | come..........venir
(to) cost | cost | cost ..........costar
(to) creep | crept | crept..........arrastrarse
(to) cut | cut |cut..........cortar
(to) deal | dealt | dealt ..........tratar
(to) dig | dug | dug ..........cavar
(to) do | did | done..........hacer
(to) draw | drew | drawn..........dibujar, pintar
(to) dream|dreamed/dreamt | dreamed/dreamt ..........soñar
(to) drive | drove | driven ..........conducir
(to) drink | drank | drunk ..........beber
(to) eat | ate | eaten ..........comer
(to) fall | fell |...
tracking img