Textos paltón 2º bachillerato

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4219 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Exercicis Lectura 1 (Plató, República)
-------------------
A) MODEL:
"- ¿Y llamas dialéctico al que adquiere noción de la esencia de cada cosa? Y el que no la tenga, ¿no dirás que tiene tanto menos conocimiento de algo cuanto más incapaz sea de darse cuenta de ello a sí mismo o darla a los demás?
- ¿Cómo no voy a decirlo? -replicó.
- Pues con el bien sucede lo mismo. Si hay alguien que nopueda definir con el razonamiento la idea del bien separándola de todas las demás ni abrirse paso, como en una batalla, a través de todas las críticas, esforzándose por fundar sus pruebas no en la apariencia, sino en la esencia, ni llegar al término de todos estos obstáculos con su argumentación invicta, ¿no dirás, de quien es de ese modo, que no conoce el bien en sí ni ninguna otra cosa buena, sinoque, aun en el caso de que tal vez alcance alguna imagen del bien, la alcanzará por medio de la opinión, pero no del conocimiento; y que en su paso por esta vida no hace más que soñar, sumido en un sopor de que no despertará en este mundo, pues antes ha de marchar al Hades para dormir allí un sueño absoluto?
- Sí, ¡por Zeus! -exclamó-; todo eso lo diré, y con to­das mis fuerzas."
 
Qüestions:1. Indica quines són les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
2. Defineix: a) coneixement (= ciència), b) essència
Resolució:
Qüestió 1:
[- En què ens hem de fixar, en primer lloc? En cada intervenció amb contingut i en l'estil del text. En aquest cas, l'argumentació té dues parts: una caracterització general de qui és dialèctic (primera intervenció de Sòcrates) i uncondicional (segona intervenció de Sòcrates). Les dues intervencions de l'interlocutor confirmen el que diu Sòcrates.]
Resposta: Sòcrates diu (primer paràgraf) que algú és dialèctic si assoleix el coneixement de l'essència de les coses (i com més coneixement, més dialèctic és); per tant, aquest coneixement és possible. De manera semblant ("lo mismo sucede..."), és possible assolir la noció del bé:en aquest cas concret, Plató estableix un condicional: si no es dóna això, llavors no es donarà allò, és a dir, si hom no reuneix certes condicions, llavors ni coneixerà el bé ni sabrà què és quelcom bo. Cal, doncs, per tal de conèixer el bé i les coses bones, assolir les tres condicions que el text esmenta: 1) ser capaç de definir/delimitar la idea del bé amb només el raonament, 2) ser capaçd'establir demostracions sobre la base de l'essència (no pas de l'aparença), 3) ser capaç de vèncer en qualsevol discussió (havent reunit les dues condicions anteriors).
Afegeix Plató (per boca de Sòcrates) un ingredient més: és possible que algú que no reuneixi aquestes condicions pugui assolir certa "imatge del bé", però, pel fet d'arribar-hi a través de l'opinió (no de la ciència), aquesta imatgeserà com un somni, no pas autèntic coneixement.
[- Podríem fins i tot afegir, tot i que també ho podríem deixar per a la resposta a la tercera pregunta de les PAU, el següent:]
A través d'aquestes idees que Plató exposa aquí podem entreveure la recepció que fa de l'intel·lectualisme moral socràtic: és possible (i necessari) conèixer la virtut; faltaria aquí (no hi apareix) la segona part de ladoctrina ètica de Sòcrates: en conèixer la virtut, esdevenim virtuosos (qui coneix el bé, necessàriament farà el bé).
Qüestió 2:
[- En tots dos casos podem, (1) o bé donar una definició -si la sabem, és clar, i si la que sabem es correspon amb el sentit dels mots al text-, (2) o bé examinar els contextos en què apareixen les dues paraules per tal d'arribar a la definició que em demanen. Jo provaréaquest darrer camí: d'aquesta manera, m'asseguro que el que jo digui s'atindrà al sentit específic de les paraules al text.]
Respostes:
a) "Coneixement" (o "ciència"): apareix dos cops al text. En la primera ocasió (primer paràgraf) es parla de 'coneixement' en relació amb la capacitat d'assolir les "essències" de les coses o dialèctica. En el segon cas, 'coneixement' es contraposa clarament...
tracking img