Unitat didàctica bàsquet 3reso

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2463 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 19 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. INTRODUCCIÓ:

La unitat didáctica plantejada forma part de la Programació del Departament d´Educació Física de l´Institut d´Educació Secundària Mª Enriquez de al ciutat de Gandia; que està integrat per 20 unitats d´ESO i 8 de Batxillerat.

Aquesta programació contempla les prescripcions del Disseny Curricular Base de la Comunitat Valenciana, d´acord amb el Decret 50/2002 de 26 de Març de2002 (Doc, 4222, de 5 d´Abril de 2002), en relació amb els objectius i continguts de l´Educació Física en Secundaria, més concretament per a 3r d´ESO.
Tractem de distribuir-los de manera més racional i progresiva pera conseguir un nivell d´adaptació de l´alumne/a correcte.
Això implica fer un programació oberta i flexible a qualsevol modificació que la pràctica i les circumstànciessol•liciten. Especialment amb els alumnes de 3r d´ESO que vénen d´un altre centre i encara no poden saber quines són les seues característiques i condicions.
L´ensenyament d´Educació Secundària Obligatòria en l´Educació Física es diferència de la Primària en què la diversió ja no és la finalitat única, sinó que es tracta d´educar i formar els alumnes a nivell integral mitjançant el MOVIMENT. Que aprenguenper què i per a què es realitza una activitat, com programar i seleccionar les activitats, també com avaluar en funció dels seus objectius i interesaos. A més a més, l´educació física ha de contribuir a una estima de la imatge d´un mateix.
Per altra banda, els interessos dels alumnes són molt diferents respecte a les preferències, motivacions i aficions. És per això que plantejarem una part“comuna” (on s´inclouen hàbits d´exercici físic per millorar la salut física i socioafectiva i la utilització constructiva del temps d´oci), i un altra més “diversa” (on es podrà triar unes activitats esportives o altres; entre unes activitats expressives o altres; i entre diferents activitats del medi natural, etc.), tractant en tot moment de crear una oferta d´opcions el més ampla i encertada posible.En parlar d´instal•lacions i material, no hi ha cap tipus de problema perquè contem amb el materia necessari i amb una instal•lació adecuada, així podrem gaudir de totes les classes perfectament amb unes condicions favorables.
Els alumnes de 3r i 4t d´ESO tenen dues hores separades de 50 minuts cadascuna a la setmana. El temps no arriba a ser suficient per poder dur una sesió completa comcal.

Per concloure aquesta introducció, destacar que la finalitat d´aquesta unitat didàctica és formar els alumnes i motivar-los perquè adquirisquen i continuen amb un hàbit de pràctica d´activitat física i de moviment después del seu període escolar. Els continguts són el referent inmediat però amb la realitat de gran part de l´alumnat hem de treballar i insistir molt en els aspectosactitudinals i procedimentals.
S´introduiran activitats físiques menys conegudes o alternatives però atractives i divertides per tal que tinguen noves experiències motrius.
L´assignatura serà eminentment pràctica i els continguts més teòrics es combinaran amb activitats més pràctiques per assolir-los millor.

2. OBJECTIUS D´ÀREA (GENERALS):

L´ensenyament de l´Educació Física en l´etapa d´EducacióSecundària Obligatòria tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en els i les alumnes les capacitats següents:

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, riscos i les contraindicacions que té la pràctica habitual i sistemàtica d´activitats físiques en el seu desenvolupament personal i en la millota de les condicions de qualitat de vida.
2. Practicar de forma habitual i sistemàticaactivitats físiques a fi de millorar les condicions de salut i qualitat de vida.
3. Planificar i dur a terme activitats que li permeten satisfer les pròpies necessitats, amb l´avaluació prèvia de l´estat de les seues capacitats físiques i habilitats motrius tant bàsiques com específiques.
4. Realitzar tasques dirigides a la millora de la condició física i les condicions de salut i qualitat...
tracking img