Unitat didàctica: compresió lectora

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6102 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
 

2)   Descriure possibles condicionants de cara a dissenyar una unitat d’ensenyament/aprenentatge, d’una durada de 3 a 6 hores
 
|  |
|Alhora de dissenyar la unitatd’ensenyament/aprenentatge per treballar les habilitats relacionades amb la comprensió lectora de textos es va tenir en compte els següents condicionants: |
| |
|ϖ       A qui va adreçat: nens/es de 1r cicle de primària amb problemes d’aptitud davant la lectura comprensiva. |
|ϖ       Les dificultats o variables: presentades pels infants.  Dificultats en comprensió lectora, nivell cognitiu inferior a la seva edat cronològica i/oproblemes d’actitud. |
| |
|ϖ       Selecció dels materials d’ensenyament: segons el nivell d’aprenentatge que presenten elsnens/es als quals va dirigida la unitat. |
|ϖ       Les lectures: hauran d’estar incloses dintre de la programació general del cicle i presentar situacions on l’alumne s’identifiqui, a més de ser significatives i motivadores. |
|ϖ       La temporalització: pel que fa a ladurada de la unitat, 1 sessions de 2 hores i 3 d'una. |
|ϖ       El grup: la ràtio serà petita (3 o 4 nens/es) però heterogènia en l’edat dels infants (aplega nens/es entre 6 i 8 anys).|
|ϖ       Organització de les activitats: agrupaments  per realitzar les activitats. |
||
|  |

 

TEMA CURRICULAR
3)   Anàlisi de les principals necessitats educatives a què ha de donar resposta launitat d’ E/A
 
|Resposta |Descripció |Justificació: |
|Sociològic |  | |
| |• Fan referència a les demandes socials i culturals  sobre el sistema educatiu. |• Per convertir als educands en membres actius i responsables de la societat a la |
| |• Integren els continguts que és seleccionen per ensenyar a l’escola, tal com:...
tracking img