Unitat didàctica - primària -

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3375 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Unitat didàctica 2on nivell C.I. Primària
LA CARTA PERSONAL Sessió 1: Introducció de la unitat didàctica. Gran grup. Explicar als alumnes què farem durant la unitat. Aprendrem a escriure cartes personals i a fer descripcions. Gran grup. Avançar que escriurem dues cartes a uns nens de quart d’una escola de Terrassa, en les quals descriurem al nostre company de taula i la nostra escola. Gran grup.Fitxa: Llegir unes descripcions de nens i comentar-les ( Gran grup) i fer un dibuix dels nens que apareixen a les descripcions, individual. Sessió 2: Recapitulació de la sessió anterior. Gran grup. Fitxa: Una descripció d’un nen feta de tres formes diferents. Només una és la correcta, les altres estan desendressades. Cal descobrir quina és la correcta (parelles), després en parlarem tots junts.Gran grup. Joc: A qui estic descrivint? Surt un nen davant de la classe, escriu en un paper qui és el company que ha triat i el descriu per a tots, els altres hem de descobrir qui és. Gran grup. En acabar la sessió, s’avisa als alumnes que han de fixar-se molt en un familiar o amic que els altres no coneguin, ja que el descriurem el següent dia. Sessió 3: Recapitulació, aclariment de dubtes quepuguin tenir els alumnes i continuació del joc de les descripcions. Gran grup. Descripció, per escrit, de la persona que han triat. Individual. Sessió 4: Recapitulació, aclariment de dubtes que puguin tenir els alumnes i continuació del joc de les descripcions. Gran grup. Comentari de les descripcions que els alumnes van fer el dia anterior. Gran grup/individual. Descripció del nostre company detaula. Aquest és un primer esborrany de la descripció que inclourem en la carta. Les han d’acabar en aquesta sessió, per tal que les pugui recollir i avaluar. Individual.

Sessió 5: Comentar les descripcions de l’anterior sessió. Gran grup. Revisió i autocorrecció de la descripció. Reescriptura. Individual. Sessió 6: Parlar de les cartes personals. De les seves parts, de la organització perparàgrafs, la introducció, el comiat. Introduir el sobre, quina informació hi ha d’haver, el segell i la seva importància. Gran grup. Sessió 7: Recordatori de les característiques i les parts de la carta. Gran grup. Continuar o començar la carta definitiva. S’ha d’acabar en aquesta sessió, per tal que les pugui recollir. Individual.

Sessió 8: Retornar les cartes, autocorrecció i resscriptura. Les hande reescriure, ben presentades i amb un dibuix, llestes per a enviar. Individual.

Sessió 1: Introducció de la unitat didàctica. Gran grup. Explicar als alumnes què farem durant la unitat. Aprendrem a escriure cartes personals i a fer descripcions. Gran grup. Avançar que escriurem dues cartes a uns nens de quart d’una escola de Terrassa, en les quals descriurem al nostre company de taula i lanostra escola. Gran grup. Fitxa: Llegir unes descripcions de nens i comentar-les ( Gran grup) i fer un dibuix dels nens que apareixen a les descripcions, individual. Es tracta d’una sessió amb la qual pretenc motivar als alumnes, a més d’informar-los de les activitats que es faran durant la unitat didàctica i de quins son els aprenentatges que espero que adquireixin. Començo preguntant si recordenque vol dir descriure una persona, ja que aquest és un tema que ja han tocat al primer curs. Es tracta de permetre que tots els alumnes puguin dir el que creuen que és una descripció, tot intentant extreure el màxim profit de cada intervenció, evitant dir que alguna de les aportacions està malament i afavorint que pugui participar tothom. Un cop tots i totes han dit el que pensen que és unadescripció, comunico als alumnes que, durant les dues setmanes que durarà el desenvolupament de la unitat didàctica, aprendrem a fer bones descripcions. D’altre banda, i amb la intenció de motivar-los, diré als alumnes que en aquest cas no haurem de fer una descripció per a la mestra o per a mi, sinó que aquesta vegada escriurem una carta a uns nens de quart d’una escola de Terrassa, en la qual...
tracking img