Videoclip musical

Páginas: 5 (1110 palabras) Publicado: 8 de diciembre de 2011
2. QUÈ ÉS UN VIDEOCLIP MUSICAL?
2.1. Definició de videoclip
Un videoclip musical, també anomenat clip de vídeo o vídeo musical, és un curtmetratge que ofereix la representació visual d’una cançó.
Les característiques més destacades que defineixen el videoclip actual es resumeixen en dos:
Té fins publicitaris. El seu objectiu principal és promocionar la venda de un disc, una cançó o un temadeterminat, i més sutilment, la imatge y la personalitat del grup o l’artista. Aquesta publicitat es pot infondre per spots publicitaris, per la MTV (la cadena de televisió Music Television, que va fer augmentar la popularitat dels videoclips als anys 80), entre altres mitjans de comunicació. Sobretot per les pàgines d’Internet, que l’ha estès per tot el món.
D’això s’encarreguen unesdeterminades indústries: la discogràfica, la de producció audiovisual i la televisiva. La indústria discogràfica s’encarrega de realitzar un videoclip a una agencia o productora audiovisual com una eina promocional, la peça clau que s’incorpora al llançament de un tema musical d’un determinat cantant. Finalment, aquest format és retransmès per la televisió, sobretot per cadenes dedicades exclusivament a laseva emissió.
És una combinació de música, imatge y llenguatge verbal (i més excepcionalment altres matèries audiovisuals com el soroll, el silenci o el diàleg). És a dir, el videoclip associa unes imatges a una música sempre preexistent. Aquesta característica és la que diferencia al videoclip d’altres produccions audiovisuals.
La imatge del videoclip va lligada a les preferències materials iideològiques del seu públic objectiu, i en gran part, d’aquesta dependrà l’èxit o el fracàs comercial del disc en qüestió. Encara que la qualitat de la música també conta, ho fa en menor mesura de la que podem imaginar.
El videoclip està caracteritzat per la radicalitat i l’experimentació en matèria d’efectes visuals. Cada clip és una combinació de colors, formes y música que li donen unaidentitat pròpia a cada un, creant il·limitades possibilitats de expressió de l’artista i fent així que no existeixin dos videoclips iguals.
2.2 Tipus de videoclips
Cadascun dels mitjans del vídeo musical; la música, la imatge i les lletres, posseeixen el seu propi llenguatge en relació al temps, l'espai, la narració, l'acció i el mecanisme de causa-efecte. Cada mitjà té un sentit diferent del temps,suggerint passat o futur, lentitud o velocitat en un mateix moment. El sentit del temps creat per la música, les lletres i la imatge mai és igual de precís, ni defineix un mateix moment o succés, sinó que cada mitjà pot suggerir diferents tipus de tempo i cada un pot entretallar o posar en qüestió la temporalitat de l'altre.
Primera classificació
Els videoclips musicals poden classificar-se entres tipus, atenent al seu major o menor interès pel desenvolupament de programes narratius:
Narratiu: en els quals es fa servir un programa narratiu1, que explica al espectador una història. Ha vegades el cantant és el protagonista de la història, mentre canta o balla. Aquests petits relats solen posseir les característiques pròpies d'un film, com l'el·lipsi2, el flux continu3, el ritme, latransició transparent entre imatges, el fos a negre com element de puntuació espai-temporal o el separador de blocs. Però tot sense oblidar el deute del videoclip amb les avantguardes artístiques; al costat d'aquests elements es produeix la ruptura dels tradicionals paràmetres espai-temporals, per a intentar negar la convenció de la narració.
1. "El programa narratiu es defineix com la successiód'estats i canvis que s'encadenen a la relació d'un subjecte i un objecte (no personatges sinó roles, nocions que defineixen posicions correlatives), la relació de passos o canvis d'un estat (relació de un subjecte i un objecte) a un altre."
2. Fenomen que consisteix en no explicitar en la parla uns elements determinats per raons explícites.
3. Moviment continu incessant d’allò que és mou en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ANÁLISIS CORTOMETRAJE/VIDEOCLIP MUSICAL: “FUN TIME”
  • Grabar un videoclip
  • Guión De Videoclip
  • analisis videoclip
  • Informe De Videoclip
  • Musical
  • musicales
  • Musicales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS