Vocabulari geografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (669 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Vocabulari_______________________________________

Unitat 2

Temps atmosfèric: Estat de l'atmosfera en un lloc i en un moment determinats.
Clima: Successió dels tipus de temps que s'esdevenen enun lloc determinat al llarg de molts anys. Per poder definir un clima es necessiten com a mínim les observacions recollides durant un període de 30 anys.
Isòbares: Línies que uneixen els punts queregistren una pressió atmosfèrica idèntica. Els vents tendeixen a igualar les pressions existents entre dos llocs.
Hectopascal (hPa): Unitat en què es mesura la pressió atmosfèrica, 1 hPa equival a 1mb (mil·libar)
Altes pressions o anticiclons (A): Són masses d'aire originades per l'existència de masses d'aire fred i dens.
Baixes pressions o depressions (D): Són masses d'aire originades permasses d'aire calent.
Massa d'aire: Porció d'aire amb unes característiques pròpies de temperatura, humitat i pressió. Espanya, a causa de la latitud, rep masses d'aire càlid tropical i masses d'airefred o polar.
Pluja de fang: Pluja de color vermellós a causa de la presència de petites partícules en suspensió procedents dels sorrals d'Àfrica.
Aridesa: Terme que indica sequedat, manca d'humitat.L'índex d'aridesa estableix la relació entre les pluges i el poder dessecant de l'evaporació representada per temperatures.
Galerna: Vent sobtat i tempestuós que, a la costa septentrional de laPenínsula, sol bufar de l'oest i el nord-est.
Torrencials: Aplicat a les precipitacions, són pluges molt freqüents o abundants que poden produir inundacions quan cauen amb molta intensitat en un espai detemps molt curt.
Oscil·lació tèrmica: També s'anomena amplitud tèrmica. És la diferència entre la temperatura més baixa registrada i la temperatura més alta. Es pot calcular en valors absoluts, perògeneralment es fa comparant mitjanes mensuals.
Inversió tèrmica: Augment de la temperatura amb l'altitud, contràriament al fet que la temperatura acostuma a disminuir 6,5ºC cada 1000 m d'altitud....
tracking img