L'agricultura a espanya al s.xx

Páginas: 3 (689 palabras) Publicado: 11 de mayo de 2011
a) Com es va donar la transformació d'una economia agrària a una economia de mercat?
Durant el segle XIX, la utilització de noves tècniques agrícoles, com la rotació triennal i la introducció denous conreus, van permetre augmentar la producció agrària. A mesura que la indústria s'anava desenvolupant i les ciutats creixien, també va augmentar la demanda d'aliments, cosa que va afavorir alsagricultors ja que van pasar de produir aliments per a la seva subsistència, a comercialitzar els seus excedents al mercat.
b) Per què la immigració té tant de pes en les feines agrícoles? A quineszones? L'agricultura espanyola podria mantenir-se sense el seu treball?
Perquè la mecanització ha provocat la disminució del nombre de treballadors assalariats fixos i ha fet que augmentés la demanda detreballadors eventuals. La necessitat de mà d'obra eventual per a determinades feines de temporada, com la recol·lecció de taronges a la Comunitat Valenciana, la de la fruita a les comarques deLleida i de Girona, o de les maduixes a Huelva, es resolen amb la mà d'obra immigrant, la majoria femenina, que és contractada al país d'origen.
Seria molt difícil què l 'agricultura espanyola esmantenguessi sense el treball dels immigrants, perquè les feines eventuals tenen un nombre molt més alt de treballadors que de assalariats fixos, i sense el treball dels immigrants aquestes feines no espodrien realitzar de manera correcta.
c) Què assenyala la Política Agrària Comunitària (PAC) respecte a la ramaderia?
La Política Agrària Comunitària(PAC) assenyala que la ramaderia d'Espanya és el segonpaís de la Unió Europea en importància ramadera. Es tracta d'un sector tecnificat i molt relacionat amb la indústria transformadora. La ramaderia aporta a Espanya al voltant d'un 40% de la producciófinal agrària. L'explotació ramadera que es practica a Espanya combina sistemes de producció tradicional amb formes de producció intensiva que disposen de les tecnologies més avançades. Les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Espany
  • L'agricultura (català)
  • principios del s.xx
  • S.xx iberoamericano
  • Narrativva s.xx
  • Espanya dual
  • Autores S.Xx
  • Religión En El S.Xx

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS