U.d. la primavera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2454 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

[pic]
| |
| |
| |
| |

ÍNDEX

P.
1. NOM DEL PROJECTE 32. ANÀLISI I JUSTIFICACIÓ 3-5
3. OBJECTIUS 6
4. CONTINGUTS 7-8
5. ACTIVITATS 9-14
6. PRINCIPIS I CRITERIS METODOLÒGICS
GENERALS 15-19
7. AVALUACIÓ 20-23
8. ANNEXOS 24-26

1. NOM DEL PROJECTE: La primavera

2. ANÀLISI I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE:
El següent projecte esta pensat per a xiquets de 2-3 anys de 1r cicle d'educació infantil. Els xiquetsd'esta edat tenen unes característiques evolutives que condicionen tota la seua activitat en l'aula, com són el desenvolupament motor (motricitat grossa, motricitat fina i esquema corporal), desenvolupament del pensament, desenvolupament de llenguatge (comprensió i expressió) i desenvolupament afectiu i social.
*Desenvolupament motor:
- Motricitat grossa: realitzen la marxa de formaautomàtica, corren però no acceleren ni desacceleren, tampoc saben esquivar obstacles. En l'equilibri dinàmic poden caminar sobre una línia recta però no per una corba. Baixen i pugen escales alternant els peus. Llancen objectes acompanyant amb el tronc i estant parats.
- Motricitat fina: en el dibuix el gargot és més controlat. Realitzen línies de longitud i direcció aproximades a unmodel. Al final d'esta etapa apareixen els bucles i espirals, i tenen cert control en el traç.
En el vestit poden botonar i desbotonar; posar-se sabates. Quant al menjar, agafen la cullera sense vessar líquid. Referent a la higiene poden sonar-se i pentinar-se.
- Esquema corporal: apareix el “jo mateix”, s'identifica a si mateix i en les altres parts del cos. Al llarg d'esta etapaconeixerà la barbeta, les boniquetes, el front i les ungles.
Referent a les coordenades espai-temporals, té correcta la formació de l'esquema corporal. Van adquirint una comprensió del temps més conscient.
* Desenvolupament del pensament:
Es troben en l'etapa preceptual, on al final de la mateixa apareix la funció simbòlica, que és la capacitat d'utilitzar símbols per a designarobjectes no presents.
* Desenvolupament del llenguatge:
Comencen a utilitzar paraules per a evocar situacions, objectes i persones no presents.
- Comprensió: inicia la comprensió del plural i comprén ordes amb diferents verbs.

- Expressió: utilitza temps i modes verbals, contesta a preguntes senzilles. Utilitza articles i pronoms. Fa frases de tres paraules amb un verb.La pronunciació és un poc defectuosa, substituïx els fonemes c-s; lr.

* Desenvolupament afectiu i social:
És l'etapa de la crisi d'oposició i busca de l'afirmació de la pròpia identitat. Sorgix l'obstinació i la tossuderia. Utilitza la primera persona: jo. Autoestima positiva però exagerada. Apareix el sentiment de la propietat “meu”. Les relacions socials són intenses i al mateixtemps conflictives. Hi ha el joc paral·lel. En la relació amb els adults els seus sentiments i actituds són contradictòries, busquen la seua aprovació. És capaç d'assimilar les normes i de realitzar xicotets encàrrecs, té capacitat per a comprendre.
El tema a tractar és la primavera, es duguera a terme durant el tercer trimestre entre el 15 i 22 maig.
El tema triat és el que estavaproposat en li programació anual d'aula, per a això ho treballarem el mes actiu possible.
El tema de la primavera m'ha paregut apropiat per a treballar-ho amb els xiquets per la motivació natural de la mateixa, el canvi de roba dels xiquets, es lleven els abrics, es posen les seues sandàlies; a més a ells els encanta lluir les seues mànegues curtes.
Al plantejar este projecte he...
tracking img