Abc Abc Abc

Páginas: 3 (529 palabras) Publicado: 26 de febrero de 2014
Marc normatiu
Lleis i normes que determinen l’entorn de l’empresa. Les normes de la jerarquía normativa laboral són:
-La Constitució Espanyola: Normes legals més importants i és la base sobre laqual es formen la resta de normes i on els drets i llibertats són desenvolupats. Dins están els drets fonamentals; drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes; principis rectors de la políticasocial i econòmica.
-Els tractats internacionals: normes que un conjunt de païssos decideix posar en comú i respectar-les. A l’àmbit laboral hi ha els convenis de l’OIT (org internacional del treball) iles normes de la UE.
-L’Estatut dels treballadors: norma laboral bàsica que desenvolupa i concreta el conjunt de drets, llibertats I obligacions que tenen els treballadors i les empreses.
-Elsconvenis col·lectius: acords pactats entre els representants dels treballadors i empreses d’un mateix sector on es fixen les condicions I normes de convivència que s’haurà de respectar un període de tempsdeterminat.
-El contracte laboral: acord entre la persona treballadora I l’empresa per pactar condicions laborals sempre respectant les condicions mínimes decidides pel conveni col·lectiu.
- contratoindefinido (Pol Casanovas) i temporal Pau bala
- disposició per treballar cap de setmana si es necessari (des de casa)
-salari brut mensual 3 050€ (Pol casanovas) 1 615€ (Pau Balaguer)
-supervisiósetmanal del treball (privat)

-Contracte de confidencialitat


Drets bàsics i normativa interna
Tota empresa i treballador tenen un drets i unes obligacions les quals s’han de complir.Primer estan els drets bàsics els quals tothom té dret a ells però desprès l’empresa té un conjunt de poders: de direcció I disciplinari.
De direccio: En la nostra empresa la producció serà demanera contínua durant una setmana, el dilluns es comptabilitzaran les vendes i segons els resultats la producció variarà.
Disciplinari: Ens agrada la puntualitat i creiem que és un factor important i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El abc del abc
  • ABC
  • Abc Abc
  • Abc de mi
  • El ABC
  • el abc
  • EL abc
  • abc es lo que es

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS