Addda

Páginas: 3 (678 palabras) Publicado: 6 de junio de 2012
blancafort

selectividad LOE

12 EL PROYECTO EMPRE
El pla econòmic i financer dins del pla d’empresa
Quan es crea una empresa es fa amb el desig de que aquesta tingui una duració indefinida enel
temps. Les activitats econòmiques molts cops acaben fracassant per no tenir una planificació i
pressupostos. Moltes activitats s’inicien sense haver calculat quines són les inversions i elsrecursos financers per dur-les a terme. Per que un projecte empresarial tingui èxit s’ha de realitzar
un pla d’inversions i un pla de finançament, a més, s’haurà que estimar els ingressos i despeses
quela empresa generarà amb la seva activitat, i desenvolupar el pla de tresoreria que determinarà
els fluxos nets de caixa.
Mitjançant el pla econòmic-financer determinem:
• La tendència delsingressos i despeses mitjançant el pla d’ingressos i despeses.
• Els fluxos de caixa nets mitjançant el pla de tresoreria.
• Les inversions previstes a l’empresa mitjançant el pla d’inversions.
• Elsrecursos financers necessaris per realitzar les inversions mitjançant el pla de
finançament.
• L’anàlisi dels riscos i la situació financera de tresoreria.
1- Previsió d’ingressos i despeses
En primerlloc hem de realitzar una previsió lo més real possible i prudent dels ingressos i
despeses que tindrà l’empresa.
En funció d’aquestes estimacions es determinarà si l’empresa obtindrà beneficis opèrdues.
Una de les funcions principals és detectar les desviacions lo més ràpid possible i modificar, si és
necessari, la política comercial que s’ha de dur a terme.12 EL PROYECTO EMPRESARIAL
1.1-Elaboració del pla de vendes
Mitjançant el pla de vendes s’estimen els ingressos que s’aconseguiran a l’exercici econòmic,
determinant la quantitat de cadascun dels productes que es volen vendre i elpreu en funció de les
investigacions realitzades pel departament de màrqueting i els objectius marcats pel departament
comercial.
1.2- Elaboració del pla de despeses
En base a la previsió...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • addda

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS