Analisi Necessitats I Proposta De Millora Correcció

Páginas: 4 (922 palabras) Publicado: 30 de septiembre de 2015
ANÀLISI DE NECESSITATS DE L’USUÀRI

Farem un anàlisi de les necessitats de l’usuari a partir del PIAI ( pla d’atenció individualitzat d’atenció integral ). És el document en el qual es planifica elconjunt d’estratègies destinades a l’atenció integral i personalitzada de cada persona resident.
El PAI inclou les dades personals de la persona usuària, la data d’ingrés, la data de realització delpla i data prevista d’avaluació del pla, la identificació de les necessitats i de les àrees d’atenció, els objectius concrets, activitats previstes per aconseguir els objectius, identificació delsprofessionals, i criteris d’avaluació
L’elaborarà tot l’equip interdisciplinari,juntament amb la família i l’usuari. Consta de dues fases: la valoració inicial de la persona i el disseny del pla.
Lavaloració es farà a partir d’escales, qüestionaris, observació directa, entrevistes...
En el disseny del pla es farà la fixació d’objectius i el disseny de les activitats per aconseguir-los .
Es farà unaavaluació contínua on s’observarà les diferents dificultats que va presentant per aconseguir cada objectiu, també es farà una periòdica ( aproximadament cada mes ) de manera formal on tots elsprofessionals que treballen amb l’usuari valoraran el seu estat i la seva evolució. Al final es farà una avaluació final, amb els familiars i els professionals implicats en el cas i, es podran modificar lesestratègies per aquells objectius que no s’hagin assolit.
L’objectiu és millorar l’autonomia d’en Xavier i pal·liar les carències i dificultats de la seva vida diària fent activitats i intentant cobrirtotes les seves necessitats.
Dificultats d’en Xavier.
Tendència a l’aïllament
Dificultat en la motricitat fina
Astigmatisme i miopia
Bradicinèsia
Insomni i ansietat
Dificultat relacional amb elseducadors del centre
No accepta les tasques que se li proposen
Família distant amb els professionals del centre

A partir del grau II de dependència identifiquem les necessitats de realitzar les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisi De Necessitats
  • Correcció Anàlisi Matemàtiques
  • Beneficis I Necessitats
  • comprensio i analisi
  • Climatologia. Instruments i anàlisi
  • Analisi i percepció visual
  • Analisi Financiero UNIDAD I
  • Anàlisi De Propostes Formatives

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS