Antropologia

Páginas: 11 (2566 palabras) Publicado: 8 de noviembre de 2011
“ La mirada antropològica envers l’altre: apropar-nos a la joventut a través del cinema”

L’objectiu d’aquest assaig és el de reflexionar entorn la figura de la joventut analitzant els trets més característics d’aquesta etapa. Intentarem dur a terme aquesta reflexió sense determinar-nos per el nostre propi punt de vista, intentarem no fer un judici de valors. Reflexionar entorn la figura del’adolescent sense jutjar-lo per la seva manera d’actuar, de vestir, de relacionar-se... Per tal de contextualitzar aquesta reflexió parlarem dels factors que més influeixen en el desenvolupament de la persona, en aquest cas de l’adolescent, alguns d’aquests són, la personalitat, la cerca de la identitat, la necessitat d’identificació, el grup d’iguals, l’experiència... Tot això emmarcat dins unsistema que els determina i els condiciona, la societat, el sistema de valors, els mitjans d’informació, el cinema... Així doncs com hem de mirar als joves? Quins factors culturals i socials influeixen en el seu desenvolupament?
L’ésser humà per naturalesa és un ésser social el qual neix creix i mor en societat. A partir d’aquesta idea, el jo, com a entitat, es va formant rebent les influènciesd’aquest entorn i en contraposició als altres. És a dir, la construcció de la identitat humana no es fa aïlladament sinó que es fa en contraposició amb els altres, d’alguna manera els necessito per a determinar-me, per a saber qui sóc. L’alteritat esdevé doncs una condició de possibilitat per al propi jo. L’adolescència és l’etapa on les persones necessitem més aquest vincle amb l’altre per a laconstrucció de la pròpia identitat.
Tenint en compte aquest component social podem entendre la joventut com una construcció social i cultural determinada per un espai concret i per un temps concret, Solé ( 2010) on cada societat determina el pas de la infància a la vida adulta. Podríem dir doncs que els adolescents es caracteritzen perquè estan a l’horitzó entre la infantesa i la vida adulta. Volen seradults però encara no són prou madurs per a ser-ho, és una època de transició. Els adolescents doncs es troben en una època de canvis i sovint davant d’aquests es troben desorientats i angoixats. Davant el desig de ser adults rebutgen l’autoritat i reclamen autonomia.
De quina manera la societat influeix en ells? Com ja hem dit cada societat organitza l’entrada a la vida adulta, així, elscontinguts, valors són atribuïts per la societat, d’alguna manera és ella la que determina aquesta època tant caòtica que anomenem adolescència. Així, podríem dir que la joventut és construeix com un fet social i no només com un fet biològic o jurídic Solé ( 2010). Parlem d’una realitat cultural plena de valors i símbols, valors relatius a cada individu i determinats per una societat i unespreocupacions concretes. Però si la joventut és quelcom social que fa que hi hagi alguns joves que són exclosos d’aquesta societat? Així d’alguna manera la societat, a través de les seves normes de funcionament exclou basant-se en construccions culturals, l’autoritat en la que es basa per a fer-ho sorgeix dels principis que legitimen cada societat. La societat s’ autoconcep a partir d’un ideal del que ha deser “el nosaltres”, podríem parlar d’una construcció identitària la qual exclou tot allò que no hi encaixi ( Juliano). Els adolescents en general són els grans incompresos per la societat, la qual se’ls mira amb desconfiança, sovint els joves han sigut catalogats i analitzats considerant-los com a perillosos, extravagants, provocatius... Si a això li sumem que hi ha joves que degut a la sevacondició social, la seva cultura, el seu estatus econòmic...no es poden integrar en la societat en la que viuen ens trobem davant de situacions d’exclusió social difícils d’afrontar. En la pel•lícula Entre les murs (2008) veiem un exemple clar de joves exclosos socialment, la gran majoria dels membres d’aquesta classe són immigrants que provenen d’altres cultures a les quals s’aferren davant...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropologia
  • Antropología

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS