Arquitectura De Roma

Páginas: 6 (1296 palabras) Publicado: 17 de enero de 2013
L'ARQUITECTURA ROMANA
INTRODUCCIÓ

- L'Art Romà s'inicia en íntima connexió amb l'Art Etrusc i amb el de les colònies gregues de la Magna Grècia, de la cultura és directe hereu, incorporant, a més, múltiples elements de les més diverses cultures mediterrànies sota domini romà, amb un sincretisme summament característic.

 Es desenvolupa fonamentalment a partir del segle III aC i evolucionaamb evident homogeneïtat fins al segle V dC, a través de les etapes que van assenyalant la seva evolució política: República (fins a l'any 27 aC), Alt Imperi (fins al segle III dC) i Baix Imperi (segles IV i V dC ).

1. L'ARQUITECTURA ROMANA

- L'esperit pràctic del poble romà s'imposa a les obres arquitectòniques, interessa fer obres útils, el que contribueix a la uniformitat dels modelsarquitectònics. A més, han de respondre a l'esperit de grandiositat, ordre i permanència, que regeixen la política romana, l'arquitectura romana és l'expressió del seu poder i això porta al seu afany d'eternitat i colossalisme monumental.

- Segons la disposició dels materials en els murs s'obtenien diferents aparells. Els principals aparells romans són: opus quadratum, amb carreus de pedra aparellata soga i través o al fil, opus latericium, de maons més estrets i profunds que els actuals, opus reticulatum, que no és un aparell, sinó una forma de donar-li un aspecte exterior agradable mitjançant petites tessel · les de forma piramidal perfectament escairades, incrustades en el mur, opus incertum, que utilitzava petits blocs de pedra col · locats sense ordre, reforçat a les esquadres percarreus tallats, opus caementicium, de ciment, el formigó romà (barreja de calç, sorra, runes i pedres lleugeres, que permetia una construcció ràpida i crear multitud de formes com les immenses voltes i cúpules que caracteritzaran a l'arquitectura romana), convertit en una armadura de fusta que més tard es retirava (encofrat).

- Tots aquests materials constructius es recobrien amb materials nobles.Alguns de les construccions que s'han conservat eren enterament de marbre, però això era un luxe només a l'abast dels emperadors, de manera que eren molt més freqüents els revestiments de marbre o de mosaics.

- En l'arquitectura romana es fonen els "sistemes arquitrabados" grecs, utilitzant els ordres grecs (amb més llibertat, introduint variants i superposant diversos en un mateix edifici,segons criteris de riquesa decorativa s'ordenen toscà, jònic, corinti i compost) i el ordre toscà (de fust llis i amb basa, que substitueix el dòric), amb les solucions en arc i volta dels etruscs, "arquitectura voltada", sobresortint els arcs de mig punt, les voltes de mig canó i anulars i les cúpules.

1.1. El Fòrum
- La ciutat romana estava envoltada per una muralla i el seu traçat urbàs'establia amb certa regularitat, seguint el model etrusc i hel · lenístic hipodàmic, al voltant de dos carrers principals perpendiculars, el card (NS) i el decumanus (EO). És essencial a la ciutat, com a centre de la vida política, religiosa i administrativa i de l'activitat comercial. El fòrum és el gran espai on conflueixen les vies i on se situen els edificis més importants com la cúria, elsprincipals temples, les basíliques, les termes, els arcs de triomf, etc.

- Exemples:
          
          

+ A Roma el Fòrum Romà o Republicà: la zona central entorn de la qual es va desenvolupar l'antiga Roma.

+ Els Fòrums Imperials: successió d'ampliacions del fòrum romà que es van realitzar al final de l'època republicana i al principi de l'època imperial per diferents emperadors, que vanerigir els seus propis fòrums fins a formar un vast complex en el centre de Roma, el complex consta de quatre fòrums imperials, el Fòrum de Cèsar, el Fòrum d'August, el Fòrum de Nerva i el Fòrum de Trajà, realitzats a causa de la creixent demanda al centre polític i administratiu de l'estat i de la ciutat i, a més, a causa del desig en cada cas de tenir un fòrum més representatiu i solemne....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Arquitectura roma
  • Arquitectura en roma
  • Roma Y El Imperio Arquitectura
  • Roma imperial arquitectura y religión
  • Arquitectura de la Roma antigua
  • Arquitectura rom nica
  • arquitectura civil de roma
  • arquitectura funeraria de roma

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS