Autocr Cia I R Gims No Democr Tics

Páginas: 3 (541 palabras) Publicado: 12 de junio de 2015
AUTOCRÀCIA I RÈGIMS NO
DEMOCRÀTICS EN ELS PAÏSOS
ÀRABS
P E R Q U È S O B R E V I U E N R È G I M S N O D E M O C RÀT I C S T O T I E L
S E U N I V E L L D E B E N E S TA R ?

ESSÈNCIA DELS RÈGIMSAUTOCRÀTICS
ÀRABS
Per Daniel Brumgerg (2002) “The trap of liberalized
autocracy”, existeixen una sèrie de característiques
essencials que comparteixen gran part dels països
àrabs.
Es dona una barreja depluralisme guiat, eleccions
controlades i repressió selectiva sistemàtica a Egipte,
Jordània, Marroc, Algèria i Kuwait, que no només es
una estratègia de supervivència, aprovada per els
règimsautoritaris dels països esmentats anteriorment.
Sinó que mes aviat es un tipus de sistema polític on
les seves institucions, regles i lògica desafien
qualsevol model lineal de democratització.

PER QUESOBREVIUEN AQUESTS
RÈGIMS?
• En el món àrab es dona una sèrie de factors com
la interdependència institucional dels estats ,
també una sèrie de components econòmics,
ideològics socials i geoestrategicsdiferents que a
la llarga han creat una situació adaptable i
còmode per els països que els ha permès
combinar la repressió, el control etc. mentre al
mateix temps es dona una obertura parcial.

LAPOBLACIÓ CIVIL I EL SEU PAPER EN
ELS RÈGIMS AUTORITARIS ÀRABS
Encara que moltes d’aquestes obertures que s’han
donat a varis països s’han tancat parcialment o
completament depenen del país en qüestió, lasocietat
civil i l’oposició àrab han rebut un tast del que significa
polítiques democràtiques.
Per això no es d'estranyar que les enquestes reflecteixin
que clarament les societat afectades engeneral
vulguin mes democràcia, mes llibertat d'expressió i
noves eines socials com poden ser Facebook, Twitter
etc. que els permeti noves oportunitats per expressar-se
lliurament i poder mobilitzar-se. DOS FACTORS DECISIUS QUE PODRIEN
REVERTIR LA SITUACIÓ ACTUAL AL MÓN ÀRAB
Larry Diamond estableix dos factors que podrien
revertir la situació actual.
• El primer factor podria ser la aparició o el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Democr cia
  • Franquisme Transici I Democr Cia
  • Historia De Las R I
  • B R I E F
  • A R N I C A
  • Normas R I S
  • F-I-H-R
  • creu i r

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS