autonomia

Páginas: 4 (834 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2014
Promoció a l'autonomia personal i socials

1. Que es la llei de dependència?
La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situacióde dependència, coneguda popularment com a "Llei de la dependència", va entrar en vigor l'1 de gener de 2007. Tot i que es tracta d'una norma estatal, el desplegament és competència de les comunitatsautònomes.
 
En el marc del desplegament de la Llei de la dependència, Catalunya preveu la creació de l'Agència Catalana d'Atenció a les Persones amb Dependència, un organisme pioner a l'Estatespanyol que aplegarà i coordinarà tots els serveis d'atenció.
 
La constitució d'aquesta Agència articularà el nou Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència (SCAAD), amb la col·laboració i laparticipació de totes les administracions públiques en l'exercici de les seves competències.
 
Fins a la creació de l'Agència, l'articulació del SCAAD i la implementació de la Llei de ladependència a Catalunya és competència del Departament de Benestar Social i Família.
L'objectiu de la Llei de la dependència és reconèixer un nou dret universal i subjectiu de la ciutadania a Espanya, el dret ala promoció de l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació d'un Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (SAAD).

2.Com esdemana (protocols per solicitar-la)?
Són titulars dels drets establerts a la Llei, els ciutadans i les ciutadanes espanyols que compleixin els requisits següents:
Trobar-se en una situació dedependència en alguns dels graus establerts.
Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per alsmenors de cinc anys, el període de residència s'exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia.
Les persones que, tot i reunir els requisits anteriors, no tenen la residència espanyola es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Autonomia
  • AUTONOMIA
  • autonomia
  • Autonomía
  • La Autonomía
  • autonomia
  • Autonomia
  • autonomia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS