Bacterias

Páginas: 12 (2922 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2009
* LA CÈL·LULA
* HISTÒRIA
* El primer en observar-les va ser el científic anglès Robert Hooke al 1665 (Suro --- les parets cel·lulars semblaven cel·les d’abelles ---d’aquí ve el nom de cèl·lula
* L'holandès Antonie van Leeuwenhoek (1673-1683 conegut com a pare de la microbiologia i inventor del microscopi, i per ser el primer a observar al microscopi diverses espècies demicroorganismes i cèl·lules amb lents que ell mateix va construir. Entre d'altres, va observar fibres musculars, protozous, bacteris, espermatozoides i glòbuls vermells. observà glòbuls sanguinis, éssers unicel·lulars (protozous bassa), bacteris (boca))
* Robert Brown (1833 descobrí nucli (cèl·lules vegetals))
* Matthias J. Schleiden i Theodor Schwann (Estableixen Teoria Cel·lular 1838)
* Apartir d'aquest moment la resta de descobriments fins als nostres dies es varen succeint (mitocondris, cromosomes (mitosi), reticle endoplasmàtic, aparell de Golgi, Lisosomes, Ribosomes...)
* TEORIA CEL·LULAR
* Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules.
* La cèl·lula és la unitat funcional i anatòmica dels éssers vius.
* Tota cèl·lula prové per divisió d'altra cèl·lula.
*1934 Descobriment primer microscopi electrònic
* Els microscopis òptics tenen limitacions físiques que no permeten aconseguir més que uns 1.500 augments. Amb els microscopis electrònics actuals es poden aconseguir fins a 1 milió d'augments i encara és possible que la tècnica els pugui millorar i poder anar una mica més enllà.
* CARACTERÍSTIQUES
* Tenen formes diferents(esfèriques, allargades, cúbiques, estrellades...)
* Forma: depèn de localització i funció específica.
* Són, en general, microscòpiques encara que algunes és veuen a ull nu anomenades macroscòpiques, òvuls aus.
* Amb el microscopi electrònic es diferencia entre cèl·lules eucariotes i procariotes.
* ESTRUCTURA CEL·LULAR
Membrana Plasmàtica

Microfotografia amb
436.740augments

Majoria cèl·lules estructurades
en tres parts:
membrana, citoplasma i Nucli.* Membrana cel·lular o plasmàtica
* Estructura externa que envolta a cèl·lula.
* Funcions: limita i dona forma a la cèl·lula, selecciona i transporta aquelles substàncies que entren i surten de la cèl·lula per mantenir la seva activitat.
* Està formada per una doble capa delípids on s’insereixen proteïnes; estructura que es repeteix en membranes d'altres orgànuls i del nucli.
* Les cèl·lules vegetals tenen la membrana plasmàtica envoltada per la paret cel·lular, una capa rígida formada per cel·lulosa.
* Citoplasma
* Medi cel·lular entre la membrana plasmàtica i el nucli.
* Constituït per dues parts:
* Hialoplasma: 70-85% H2O, 15-30% proteïnes,lípids, glúcids, àcids nucleics i sals minerals. En ell tenen lloc nombroses reaccions.
* Orgànuls cel·lulars: material orgànic microscòpic de mida diferent que realitzen funcions especialitzades.
*

Microfotografia d'una cèl·lula de lliri.
7.210 augments
* Verd fosc: Membrana
Marró: Hialoplasma
Vermell: Mitocondris
Groc: Cloroplasts
Verd: Nucli
Violeta: Nuclèol

**
* Nucli
* És el orgànul més gran de la cèl·lula.
* Normalment les cèl·lules en tenen un (excepte parameci té dos).
* Està envoltat per la membrana nuclear.
* En el seu interior trobem: plasma nuclear amb substàncies dissoltes, cromatina, nuclèol i cromosomes.
* Funcions:
* Dirigeix i provoca tota l'activitat bioquímica que té lloc en el citoplasma i en elsorgànuls cel·lulars.
* Conté els factors hereditaris que determinen l'estructura i el funcionament de cada cèl·lula i de la globalitat de l'ésser viu.
* Marquen el complex procés de divisió cel·lular.
* Cèl·lula procariota
* Dibuix esquemàtic de les parts d'un bacteri
* Bacteri Escherichia coli en el moment de la bipartició. El material genètic es concentra a les zones...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacteria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS