Canvi climàtic.

Páginas: 7 (1589 palabras) Publicado: 11 de enero de 2012
CANVI CLIMÀTIC
És una variació global del clima del planeta Terra, ja sigui per causes naturals o humanes. El clima d’un planeta depèn tant de la posició com de la composició de l’atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta.Actualment el canvi climàtic és principalment produït per l’home i el consum excessiu que fa sobre els recursos naturals.ESTAT ACTUAL DEL CANVI CLIMÀTIC
El sistema climàtic ha canviat tant a escala global com a escala regional des del final de l’era preindustrial i alguns dels canvis es poden atribuir a les activitats humanes. Cada vegada hi ha més observacions que apunten a un escalfament del planeta terra, el qual, com a conseqüència, experimenta altres canvis en les seves condicions ambientals. A escalaglobal, l’última dècada del segle XX va ser la més càlida des del 1861. Des d’aquesta data, l’any 1998 i el 2002 van ser, en aquest ordre, els dos anys on les temperatures van ser més elevades (+0,55ºC i + 0,48ºC respecte a la mitjana 1961-1990, respectivament).
A través de diversos models climàtics, s’ha fet evident que l’escalfament dels darrers 50 anys és atribuïble a les activitats antròpiques.Els canvis del nivell del mar, de l’extensió del gel marí, de la coberta de neu i de les precipitacions són consistents amb l’escalfament de la temperatura superficial de l’atmosfera.
CAUSES I CONSEQÜÈNCISES DEL CANVI CLIMÀTIC
Les causes del canvi climàtic són naturals però en els últims segles, també humanes.
Una de les causes del canvi climàtic és el moviment dels continents ja que influeixen el clima del planeta en el que vivim. Quan canvia l’aspecte de la terra, la seva posició o la seva forma, el vent la pluja i els corrents oceànics canvien.
Un altres factor que influeix és l’activitat volcànica ja que una erupció emet milions de tones de diòxid de sulfur, vapor d’aigua i cendres a l’atmosfera. Tots aquests material volcànics no desapareixen així com així sinó que poden canviarels patrons climàtics durant anys.
Els gasos i les cendres volcàniques poden bloquejar els rajos solars reduint la temperatura als nivells baixos de l’atmosfera.
Per altra banda els corrents oceànics mouen grans quantitats de calor pel planeta a través dels canals. Algunes zones del món es troben més influenciades pels corrents oceànics que d’altres.
L’activitat solar també influeix en elcanvi climàtic. Degut a que el sol és la major font d’energia de la Terra, qualsevol variació en la freqüència solar influeix al nostre clima.
Apart de totes aquestes causes, actualment una de les més importants és l’activitat humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial i es suma a la variabilitat natural del clima.
Les conseqüències del canvi climàtic són principalment l’augment delnivell del mar a causa de la fossa parcial de glaç i la desaparició de les glaceres, que faria un canvi en tots els àmbits de la forma de viure humana i de la Terra.
L’EFECTE HIVERNACLE
Gràcies a la bona temperatura que trobem a la Terra, hi ha vida a tot el planeta. La terra s’escalfa gràcies a l’energia del sol. Una part d’aquesta energia marxa cap a l’espai, en canvi, l’altra part molt méspetita és absorbida i la resta travessa l’atmosfera i escalfa la Terra.
Quan la terra reflecteix l’energia, alguns gasos de l’atmosfera com ara el CO2 i el vapor d’aigua retenen aquesta energia, l’absorbeixen i eviten que torni a l’espai. Això ajuda a que el planeta es mantingui calent.
Llavors, l’atmosfera deixa passar la radiació del sol perquè escalfi la Terra però impedeix a que la radiació dela Terra se’n vagi a l’espai. Si l’escalfor no es quedes a l’atmosfera, la Terra es glaçaria.
CAUSES I CONSEQÜÈNCIES
Les causes principals de l’efecte hivernacle són la crema de combustibles fòssils que produeix gesps CO2 a l’atmosfera i la desforestació que impedeix que els vegetals l’absorbeixin.
El diòxid de carboni, el vapor d’aigua i altres gesps fan que part del calor del sol es quedi a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Canvi climatic
  • Canvi climàtic
  • el canvi climatic
  • El canvi climàtic
  • Canvi climàtic
  • Canvi climatic
  • Canvi climàtic
  • canvi climàtic

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS