Canvi climàtic

Páginas: 5 (1103 palabras) Publicado: 8 de diciembre de 2014
CANVI CLIMÀTIC

¿QUÉ ES UN CANVI CLIMÀTIC?
El canvi climàtic és la variació global del clima a la Terra, conseqüència de
causes naturals i, en els darrers segles, també de l'acció humana.
La superfície de la Terra s'està escalfant any rere any. Les previsions
indiquen que, l'augment és superior als 0,2ºC per dècada. Quan se superen
els 2ºC, els efectes de l'escalfament de la Terra seranirreversibles en els
ecosistemes, l'economia i la salut humana.
Ens trobem davant del problema més greu al qual s'ha enfrontat la humanitat
des del seu inici.

CAUSES DEL CANVI CLIMÀTIC
El clima és un sistema complex determinat per la radiació solar, la rotació
de la Terra, la composició química de l’atmosfera i les variacions físiques
dels oceans. En condicions naturals les diferentsvariables que poden
incidir sobre el clima es troben compensades per la pròpia dinàmica dels
essers vius que conformen la biosfera. I això ha estat així fins a l’inici de
la revolució industrial, quan es comencen a utilitzar fonts d'energia
procedents de combustibles fòssils.
Actualment el balanç es decanta per un guany clar de radiació a
l'atmosfera i, per tant, un augment de les temperaturesamb uns efectes
futurs no són fàcilment predictibles, però sí permeten plantejar un
escenari diferent de l'actual, amb un clima més àrid en algunes zones i
més humit en d'altres, i amb una pujada del nivell del mar. El problema és
que el ritme dels canvis actuals sembla ser molt més gran, evidenciant
que les activitats humanes són determinants.

FACTORS QUE PODEN PROMOURE UN CANVI
CLIMÀTICCO2 I ALTRES VARIACIONS DE GASOS HIVERNACLES
Els gasos atmosfèrics que es considera que contribueixen a
l’efecte hivernacle són:
• el diòxid de carboni (CO2)


el metà (CH4)l’òxid de nitrogen (N2O)el vapor d’aigual’ozóels halocarbons: els hidrofluorocarburs (HCFC), els
perfluorocarburs (PFC) i l'hexafluorur de sofre (SF6)

CIRCULACIÓ D’OCEANS
Lacirculació atmosfèrica (vents) i els corrents oceànics
transmeten calor dels tròpics cap als pols. Als pols l'aigua freda,
més densa, s'enfonsa i viatja a través dels oceans cap a zones
més càlides. Gradualment s’escalfa, es torna menys densa i es
barreja a la superfície. Llavors s’enretira cap als pols. Molts
processos poden canviar aquest patró de circulació, canviant així
el clima regionalo, fins i tot, mundialment.

ERUPCIONS VOLCÀNIQUES
Una erupció volcànica pot enviar cendra i gasos rics en
compostos de sofre a l'atmòsfera. El diòxid de sofre (SO2) es pot
combinar amb aigua per produir gotetes minúscules (aerosols)
d'àcid sulfuric, que reflecteixen la llum solar de tornada a l’espai.
Una erupció volcànica massiva pot refredar la Terra durant un o
dos anys. L'erupció deEl Chichon en 1982 i l'erupció del Pinatubo
en 1991 van provocar que la temperatura global de la superfície
disminuís en mig grau pel fet que la radiació solar general va
disminuir en un 5%.

VARIACIONS SOLARS I ORBITÀRIES
El Sol és la font d’energia per al sistema climàtic de la Terra.
Encara que la producció d’energia del Sol sembla constant des
d’un punt de vista diari, els canvispetits durant un període llarg
de temps poden conduir a canvis climàtics. Alguns científics
sospiten que gran part de l’escalfament en la primera part del
segle 20 va estar lligada a l’augment en la producció d’energia
solar.
L’efecte de la rotació del planeta Terra i les diferències de
temperatura entre els oceans i la terra provoquen els moviments
d’aire atmosfèrics. Alguns cientificsteoritzen que els canvis
climàtics a la Terra podien ser deguts a lleugeres variacions en
l’angle del pla d’inclinació orbital.

CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC
IMPACTE SOCIOECONÒMIC
IMPACTE MEDIAMBIENTAL


Augment del nivell del mar:
• Augment de la temperatura dels oceans
• Desglaç del gel polar
• Desglaç de les muntanyes

BLANQUEIG DE CORALL
DISMINUCIÓ DE RECURSOS HIDRICS I CANVIS...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Canvi climatic
  • Canvi climàtic
  • el canvi climatic
  • El canvi climàtic
  • Canvi climàtic
  • Canvi climatic
  • Canvi climàtic.
  • canvi climàtic

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS