Català

Páginas: 7 (1555 palabras) Publicado: 2 de septiembre de 2012
TREBALL DE RECUPERACIÓ D'ESTIU:

1.Apartat de llengua:

Tema 1:

pàg. 12 ex.6
Omple els buits amb la grafia adient i escriu, per cada pauraula, un mot de la mateixa família en què aquesta grafia ocupi la posició tònica.

futbolista → futbol montar → desmontar prosista → prosa
exposar → exposa funcional → funció bondat → bo
decorar → decor rucada → ruc renovar →renovació musical → músic embrutar → brut valorar → valor gronxar → gronxo

pàg. 12 ex.8
Transcriu tots els sons vocàlics d'aquestes paraules:
ǝ ɛ ɔ Kàtmandu → Ucraïna → Raimon → Dídac → vídeo → rupia → atmosfera → humit → acne → intèrfon → medul·la → olimpíada → omòplat → però → perit → timpà → xassís → xiclet → xofer →

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

Tema 2:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

Tema 3:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Tema 5:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Tema 6:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)25)

2.Apartat de literatura:

1) Ausiàs March “Així com cell qui ...”

Primer bloc:

1.Situació cronològica
Literatura espanyola de l'Edat mitjana, el seu corrent literari es la Poesia y lírica medieval trobadoresca.

2.Característiques del corrent literari
La poesia trobadoresca, doncs, es caracteritza perquè és escrita en llengua vulgar, entesa per tothom, és lírica i és obrad'individus d'identitat coneguda .La llengua en què són escrites aquestes poesies, l'occità o provençal, segons alguns autors, presenta una uniformitat molt notable i relativament pocs trets dialectals, malgrat la diversa procedència dels poetes que hi versifiquen.

Segon bloc:

1.Breu biografia de l'autor
Ausiàs March, fill del poeta Pere March i de Lionor Ripoll, va néixer, probablement aGandia, l'any 1397, d'una família de burgesos enriquits i funcionaris incorporada a l'estament de la cavalleria. Ausiàs March visqué a la societat feudal de la València del segle XV. Actuà plenament com a membre de l'estament de la cavalleria: fou senyor de terres properes a la ciutat de València, vassall del rei Alfons el Magnànim, i no deixa mai d'actuar com un senyor feudal gelós de les sevesprerrogatives.Entre el 1420 i el 1424 participà en la vida militar de la Corona al servei d'Alfons el Magnànim. Es casà dues vegades, una el 1437 amb Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell, autor de Tirant lo Blanc, i una altra el 1443 amb Joana Escorna. Ni de l'una ni de l'altra dona no va tenir fills. Entre 1439 i 1442 escriu els seus Cants de Mort, possiblement motivats per la mort de la sevaprimera esposa. Durant el seu matrimoni amb Joana Escorna, i després de la seva mort, compon la majoria dels seus poemes didàctics i d'apassionants meditacions.
Morí el 3 de març de 1459, als 62 anys, a València.

2.Vocabulari
Delir: Estat d'alteració mental en què es produeixen excitació, desordrede les idees i al · lucinacions.

4.Argument
El poeta compara el seu amor per una dama ambels perills d'un home en plena tempesta en el mar.

5.Tema
El tema de la poesia s’expressa mitjançant el conegut mite del nàufrag, molt usat des d’antic, tant en els textos llatins com grecs. També havia aprofundit sobre aquesta temàtica la lírica trobadoresca. De fet, aquesta imatge del naufragi permetia els poetes parlar sobre“l’amor infeliç”.

6.Estructura expositiva
S'inicia amb la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • catala
  • Catalan
  • català
  • Català
  • Catalo
  • catala
  • catalan
  • CATALAN

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS