catala

Páginas: 5 (1020 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2014
1. L’ORACIÓ SIMPLE: CLASSIFICACIÍ I TIPOLOGIA
Oració simple: oracions que tenen un predicat.
1.CLASSIFIACIÓ SEGONS LA NATURALEZA DEL VERB:
1)Oracions de predicat nominal: format pels verbs copulatius (ser, estar, semblar o parèixer) més un atribut. L’Albert és un garrepa. / Cada dia sembla més ase.
2)Oracions de predicat verbal o oracions predicatives: format per tota la resta deverbs.
2.1) Predicatives
2.1.1)Transitives: porten complement directe (CD) Porten roba bruta a la tintoreria. / Donen excuses de mal pagador.
2.1.1.1)Reflexives: el subjecte i el CD/CI són la mateixa persona i l’acció recau sobre ell mateix. En Narcís es dutxa cada dia i s’afaita el cap cada setmana.
2.1.1.2)Recíproques: elsubjecte i el CD/CI s’intercanvien les accions. En Quim i la Quima s’estimen, però mai no s’escriuen.
2.1.2) Intransitives: no porten CD L’Oriol sempre riu., però hi ha verbs com agradar/ adonar-se que exigeixen la presencia d’un complement introduït per una preposició (CRV), a les hores s’anomenen transitivitat indirecta En Gerard no s’adona de res.
Alguns verbs poden funcionar ambuna doble estructura transitiva o intransitiva, s’anomena verbs bivalents: menjar, escriure, llegir, beure... Menja molt. (intransitiu) / Menja peix cru. (transitiu)
2.2) Impersonals:
2.2.1) impersonals de fenòmens meteorològics o naturals ploure, nevar, llampegar, i els verbs ser i fer amb coses meteorològics fer fred, fer calor, ser de nit, esta núvol...
2.2.2) impersonalspronominals: es forma pel pronom se i un verb intransitiu en 3ª persona del singular. Aquí es viu massa bé. / S’estudia molt poc.
2.2.3) impersonal gramatical: format pel verb haver-hi i el verb semblar + (que) + oració subordinada. Hi havia infiltrats en la manifestació. / Sembla que s’acosta una involució gran.
CLASSIFICACIÓ SEGONS LA MODALITAT ORACIONAL:
a) Enunciatives: informen sobreun fet. Poden ser afirmatives Demà plourà. o negatives No passaran (construccions negatives).
b) Interrogatives: formulen una pregunta que exigeix una resposta.
Poden ser directes tenen una forma interrogativa Què fas avui? o indirectes no porten signe d’interrogació Mai no sé si vindrà.
Poden ser totals la resposta a de ser si o no (Que) Vas veure el partit ahir? o parcials la respostano por ser sí o no. Quan deixarà la Laura?

c) Exclamatives: expressen els sentiments. Ai! Gol! Visca Catalunya!/Fa un fred que pela!
d) Optatives: expressen un desig. Tant de bo em toqui la grossa de Nadal.
e) Dubitatives o de possibilitat: expressen un dubte i només pot ser de possibilitat quant esta format pels verbs potser, tal vegada, per ventura. Potser aprovaré algun dia.
f)Imperatives o exhortatives: expressen un manament o un prec. Vine ara mateix. / Posi’m un tallat, si us plau.
g) Probabilitat: format pel vern beure.

2. LES ORACIONS NEGATIVES
La negació es construeix davant del verb amb la partícula no. Demà no vindré a treballar. La partícula no pot aparèixer en negacions parcials en que només afecta a un element: infinitiu, nom o adjectiu. Els agentsintentaven no trobar la veritat. / No bel·ligerant. / No-agressió(no-nom)
En alguns casos podem trobar coma reforç de la negació la forma pas en que només s’afegeix en els cassos següents:
Negació d’una suposició implícita He vist la teva dona. No estic pas casat, jo.
Indicador de probabilitat No tindràs pas deu euros.
Negació parcial d’allò que s’ha ditinteriorment El país va bé, però no pas les terres de l’Ebre. (una secció de tot el conjunt)
Expressió d’una prohibició taxativa No ho facis pas, això!
Altres partícules: cap, ningú, res, enlloc, mai, gens o tampoc. Partícula + no. Ell mai no ho faria

3. LES ORACIONS PASSIVES
El porter va aturar el penal....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Català
  • Catalan
  • català
  • Català
  • Catalo
  • catala
  • catalan
  • CATALAN

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS