Catalanisme

Páginas: 2 (343 palabras) Publicado: 8 de abril de 2013
Nom amb què són coneguts els greus esdeveniments ocorreguts a Barcelona entre juliol i agost de l'any 1909, quan es va declarar una vaga general per protestar contra la guerra del Marroc que degeneràen una revolta armada.

Setmana tràgica

L'aturada dels treballadors de l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro SA, entre febrer-març de 1919 va donar com a resultat la imposició la llei de lajornada màxima de treball de 8 hores, que va significar un gir considerable en les relacions laborals.

Vaga de la Canadenca

Moviment que preconitza el reconeixement de la personalitat política deCatalunya.

Catalanisme

Moviment dels treballadors organitzats, per fer front a l'explotació que imposa el sistema capitalista. Sorgí com a conseqüència de la separació entre el treball i lapropietat dels mitjans de producció.

sindicalisme

Fenomen propi dels anys 1919-23 que sorgí després de l'espectacular ascens numèric de l'afiliació a la CNT. La Federació Patronal, a més depracticar una política de total intransigència enfront de les demandes obreres, va pagar una onada d'atemptats contra els quadres sindicals .

Pistolerisme

Expressió aplicada a les accions que portava acap la policia entre obrers detinguts o empresonats, els quals eren posats en llibertat a altes hores de la matinada i a la sortida de la presó eren morts a trets amb la justificació que volienescapar-se.

Llei de fugues

Designació de les idees, actituds i actes de rebuig dels símbols, institucions i representants eclesiàstics, especialment pel que fa a la intromissió del clergat en elsafers de la política i l'ordre públic.

Anticlericalisme

Organisme que recollia les atribucions i els recursos-impostos de les quatre Diputacions provincials de Catalunya, amb un grau d'autonomiapetit, però que va portar a terme una important modernització del país.

Mancomunitat de Catalunya

Política desenvolupada per Alejandro Lerroux (1864-1949). Hom fa servir el mot per designar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Catalanisme
  • Catalanisme
  • Catalanisme
  • catalanisme
  • Catalanisme
  • CATALANISME
  • Catalanisme
  • Catalanisme

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS