Chuletas valenciano 1 bach

Páginas: 2 (302 palabras) Publicado: 18 de mayo de 2014
T1.La perdua de la guerra comporta lextincio absoluta de les institucions republicanes i leliminacio sistematica de tots els organismes culturals.La cultura valenciana sofri aleshoras unproces despanyolitzacio castellanitzant,els que començaven a escriure a partir de 1939 es trobaven amb un panorama desolador.La falta descriptors,editors i public, aixi com laillament dels modelsexteriors, feu que la produccio narrativa valencian coetania es mantinguera fidels als generes mes tradicionals i desfasada respecte a les tecniques medernes.Els primers vint anys de postguerra,en valencia nomes es van publicar nou ovel.les, que responien al model del realisme del s.XIX, be presentaven un estil de novel.la rosa,melodramatica o sentimental. Als 60, com a consequenciade la recuperacio economica, saccentua la represa cultural salvant una quantitat enorme dobstacles.Fins a la fi de la decada dels seixanta els narradors conrearen a la novel.la psicologica i larealista amb algunes caracteristiques, com la referencia constant, tant en La Plaça del Diamant.

T2.La publicacio literaria dEnric Valor const de Les rondalles valencianes, inc novelles ialguns relats breus.Escriu amb gran precisio,minuciocitat i exactitud pel detall.Te un gran domini de la llengua. Usa un model de llengua literaria molt equilibrada.Les seues rondalles estanconfegides a partir dun nucli narratiu de procedencia oral mes o menys complet o extens. La novel.listica presenta les mateixes caracteristiques estilistiques i linguistiques que les rondalles,pero es aci o Valor aboca mes clarament les seues experiencies biografiques i el seus coneixements de la terra.El seu espai literari es Cassana amb la geografia, el ruralisme,el pla i la muntanya,pero lespai i el temps no s'esgoten en cncrecio geografica o cronologica. Representa la continuitat de la tradicio linguistica i literaria valenciana dabans i de despres de la Guerra Civil.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Chuletas Valenciano
  • Literatura valenciano 2º bach
  • Valenciano segundo bach
  • 1 BACH
  • Bacho 1
  • Pregunta 1 Valenciano Selectivo
  • Examen De Biologia 1 Bach.
  • Economia 1 Bach

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS