CMC DOCUMENT

Páginas: 3 (738 palabras) Publicado: 7 de abril de 2015
MODIFICAR LA VIDA 
 
ENGINYERIA GENÈTICA 
 
­L’enginyeria genètica consisteix en manipular i modificar 
la informació genètica, és a dir, del ADN d’un ésser viu, mitjançant la introducció de gens d’altres organismes o la 
modificació dels gens propis.L’enginyeria genètica s’ha 
desenvolupat gràcies a fets naturals propis dels 
microorganismes. 
 
­Els plasmidis són un material genètic que serveix per poder intercanviar informació genètica. Els plasmidis és 
reprodueixen amb la resta del material genètic bacterià. 
 
­Hi ha virus que s’anomenen retrovirus. Són un material genètic que s’integren en l’ADN de la cèl∙lula que infecta. 
Els plasmidis i els virus reben la denominació de vectors, i 
transporten informació de genètica nova.  
 
­Els enzims de restricció són propis dels bacteris. La seva funció es destruir l’ADN aliè que penetra dins les cèl∙lules, 
son una mena de tisores genètiques que són capaces de 
tallar segments d’ADN. 
 
 

 
ELS VEGETALS TRANSGÈNICS 
 Els vegetals tenen una característica que facilita que es 
pugui aplicar l’enginyeria genètica. Aquesta característica 
és: 
­ Algunes espècies de plantes tenen unes cèl∙lules que 
fan que es regenerin senceres fàcilment. Això fa que el canvis genètics que s’hagin introduït en aquest 
tipus de cèl∙lules puguin passar a tota la resta de 
cèl∙lules de la planta, incloent­hi les cèl∙lules reproductores. Amb això, aquests canvis també es 
transmetran a les plantes descendents. 
 
L’enginyeria genètica aplicada a les plantes pretén: 
­ Aconseguir cultius que donguin més benefici 
­ Que es pugui controlar la maduració i la conservació dels fruits 
­ Que s’obtingui resistència a les plagues 
­ Produir substàncies terapèutiques a partir de les 
plantes. 
Amb els vegetals trangènics, s’han obtingut respostes d’opinions diferents. Si que és veritat que poden portar 
molts avantatges, però també hi ha riscos incerts com per 
exemple:  

­ Quin és l’efecte indirecte que poden produïr aquests ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Documento de cmc
  • Cmc
  • CMC
  • CMC
  • cmc
  • cmc
  • CMC
  • cmc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS