CMC Salut i malatia

Páginas: 4 (914 palabras) Publicado: 1 de abril de 2013

Salut i malaltia, agressions i riscos per a la salut


Victor Castarlenas i Michiel Sevenjins
1er Batxillerat B
2012-13
Lourdes Tal
Ciències del món contemporani1.Concepte de salut i de malaltia

·Segons la OMS, la salut es tracta de un benestar físic, mental i social complet d'una persona, no sols per l'absència de malaties al seu cos. Una persona sana hade
sentir-se anatòmicament i fisiològicament bé, i també ha d'estar psicològicament equilibrada i socialment integrada. Gràcies a la nostre evolució biológica estem preparats per a viure en unambient determinat d'una manera saludable durant un temps prolongat.

·La malaltia es pot definir com una alteració de l’estat de salut, és a dir, la pèrdua transitòria o permanent del benestar físic,psíquic o social.


2. Factors que influeixen en la nostra salut

·L’estat de salut de les persones o de les societats és el resultat d’una sèrie de factors
- Biològics, especialmentl’herència genètica.
- D’estil de vida
- Ambientals
- Accés als sistemes de salut

3. La salut i els factors de risc

·Un factor de risc és qualsevol circumstància ocaracterística detectable d’una persona o grup de persones relacionada amb la probabilitat de desenvolupar o produir una malaltia, encara que no sempre es la causa de la malaltia.

·Els factors derisc es poden classificar en dos grups:

- Els que es poden modificar: depenen del nostre comportament (alimentació,…)
- Els que no es poden modificar (com, per exemple l’edat, el sexe o la càrregagenètica)


4. Factors genètics

·L’estat de salut és el resultat de la interacció entre el nostre genotip (els nostre conjunt de gens) i l’ambient.
·Una malaltia genètica és aquella que estàcausada per una alteració en el genoma, i aquest defecte genètic és la causa directa de la malaltia. Solen manifestar-se des del naixement però no sempre.
·En altres casos, el genotip no determina...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • salut i salut pública
  • Salut i malalti CMC tema 6
  • higiene i salut esportiva
  • salut i malaltia
  • Salut i malaltia
  • Treball I Salut. Exercicic
  • Alimentació i salut
  • salut i malaltia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS