combustibles

Páginas: 3 (692 palabras) Publicado: 4 de enero de 2015
INDEX
1.1 Fonts d’energia
Les fonts d’energia al llarg del temps
Fonts d’energia tradicional: foc, aigua i vent
Classificació de les fonts d’energia
1.2 Materials combustibles
Podercalorífic i capacitat calorífica
La llenya i el carbó vegetal
El carbó mineral
– Origen i propietats
– Processos d’obtenció
– Aplicacions
El petroli
– Origen
– Localització i extracció
–Transformació en productes aptes per al
consum
– Aplicacions del producte

El gas natural
– Extracció, transport i distribució
– Aplicacions
1.3 L’energia nuclear
Radioactivitat. Vida mitjana d’unelement
radioactiu
L’energia del nucli atòmic
Reaccions nuclears
– Reaccions de fusió
– Reaccions de fissió
– Processos d’obtenció i enriquiment dels
combustibles nuclears
Residus radioactius
1.4Importància econòmica dels recursos
energètics
Reserves i jaciments
1.5 La contaminació ambiental
Efecte hivernacle. Nivells de CO2
La pluja àcida
La contaminació atmosfèrica urbana. Les
boiresfotoquímiques
La contaminació radioactiva

1.1 Fonts d’energia
+ necessitat d’energia dia a dia.
Darrers quaranta anys  consum d’energia al món s’ha triplicat.
Energia  factor clau per aldesenvolupament, ja que permet el funcionament
d’indústries, màquines, aparells, mitjans de transport, etc.
Energia

Coles

TRONCS
dels arbres

Aigua

Tamisatge

PASTA
MECÀNICA
MESCLAT
dePASTES

Prod. químics

PASTA
QUÍMICA

Premsat

Blanquejants

Eixugat

Aigua

PAPER

Energia
Energia

Energia

En la fabricació del paper, des de l’obtenció de la matèria fins ala finalització del
procés, l’energia és necessària en totes les etapes.

D’on s’obté l’energia?
Pobles  utilitzaven l’energia muscular i l’energia del Sol i
força del vent.
Més tard, forçadels animals i foc.
Al segle XIX, grans quantitats d’energia per a màquines
d’indústries, va recórrer a l’impuls de l’aigua i a l’escalfor
del foc  Màquina de vapor
Foc, aigua i vent  primeres...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LOS COMBUSTIBLES
  • Combustible
  • combustibles
  • combustible
  • Combustibles
  • El combustible
  • Los combustibles
  • Que Es Un Combustible

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS