Comentari de text

Páginas: 2 (452 palabras) Publicado: 15 de febrero de 2015
Aquest text tracta d’un tema de geologia, amb una finalitat més o menys descriptiva i expositiva. Utilitza un registre científic-tècnic però amb un lèxic bastant senzill per a què el lector puguientendre bé el text. Utilitzen mots de termes geològics com “granit, pissarres”, “massís”, “calcàries”, “massís”, “avencs”, “balmes”. La intencionalitat és explicar i descriure a un lector qualsevol demanera que pugui entendre ben bé les característiques geològiques d’aquest indret. Com a registre és formal, ja que tampoc fa referència al lector ni es dirigeix a ell, és difícil d’esbrinar. Hipredomina la funció referencial. S’utilitzen bastants adjectius per descriure l’emplaçament “fosc”, “gris”, “blanquinós”. Respecte als verbs podem trobar el perfet compost d’indicatiu “han tingut”, elpresent “és”, el passat simple “relliscà”. El canal és escrit. Aquest text és un article amb la finalitat d’informar sobre Montgrí per a què qualsevol lector o receptor ho pugui entendre amb claredat.Aquest text tracta d’un tema de geologia, amb una finalitat més o menys descriptiva i expositiva. Utilitza un registre científic-tècnic però amb un lèxic bastant senzill per a què el lector puguientendre bé el text. Utilitzen mots de termes geològics com “granit, pissarres”, “massís”, “calcàries”, “massís”, “avencs”, “balmes”. La intencionalitat és explicar i descriure a un lector qualsevol demanera que pugui entendre ben bé les característiques geològiques d’aquest indret. Com a registre és formal, ja que tampoc fa referència al lector ni es dirigeix a ell, és difícil d’esbrinar. Hi predominala funció referencial. S’utilitzen bastants adjectius per descriure l’emplaçament “fosc”, “gris”, “blanquinós”. Respecte als verbs podem trobar el perfet compost d’indicatiu “han tingut”, el present“és”, el passat simple “relliscà”. El canal és escrit. Aquest text és un article amb la finalitat d’informar sobre Montgrí per a què qualsevol lector o receptor ho pugui entendre amb claredat.Aquest...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentarios de texto
  • Comentario De Texto
  • comentario de texto
  • Comentario De Texto
  • comentario de texto
  • COMENTARI DE TEXT
  • Comentario De Texto
  • el comentario de texto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS