COMU

Páginas: 14 (3341 palabras) Publicado: 15 de febrero de 2014
EXERCICIS
1. Poseu majúscules quan calgui:

El procurador Antonio Rodrigo
La Consellera de justícia
El Departament de Medi Ambient i Habitatge
L’Ajuntament de Malgrat de Mar
La subdelegació del govern a Tarragona
La Policia Municipal de Sabadell
L’assignatura de dret civil
L’administració catalana
La Rambla de Catalunya
Les diligències prèvies 1/2006
Llei Orgànica 2/1979, de 3d’octubre, del Tribunal Constitucional
Excel·lentíssim Senyor Degà del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya
Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Il·lustre Senyor Jutge
Vocal del Consell General del poder judicial
Llei 39/1991, de 30 de desembre, de tutela i institucions tutelars del Parlament de Catalunya
El Codi Penal
Les sentències 3/2002 i 25/2005 de l’audiènciaprovincial de Girona
El carrer de Balmes
L’apartat 2n de la disposició addicional de la llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor
El Ministeri Fiscal
El Registre Civil de Manresa
L’Administració de Justícia
L’article 691 de la Llei d’Enjudiciament Civil
Segones jornades d’estudi sobre l’Administració de Justícia als estats plurilingües
La Delegadadel Govern
La Constitució Espanyola
Jutjat de primera instància i instrucció núm. 3
Una sentència absolutòria
La cartilla de la Seguretat Social
La Ronda de Dalt


2. Poseu majúscules quan calgui:

D’acord amb el que ha disposat el jutge, us cito perquè comparegueu en aquest Jutjat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia deCatalunya
El Jutjat de primera instància i instrucció núm. 4 de Granollers
Els Jutjats de primera instància
L’Administració pública de l’Estat espanyol
L’Oficina Judicial
La Generalitat de Catalunya
La Generalitat
La direcció general de relacions amb l’Administració de justícia
El Magistrat del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
La secció penal d’aquest Jutjat
El servei de traduccions delTribunal Superior de Justícia de Catalunya
Molt Honorable Senyor President de la Generalitat de Catalunya, José Montilla
Molt Honorable Senyor José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya
La tresoreria general de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
El Fons de Garantia Salarial
El servei d’Assessorament tècnic i d’Atenció a la víctima
Llei Orgànica del Poder Judicial
ElMagistrat jutge
Butlletí Oficial de la província de Barcelona
Matrimoni inscrit al tom 10, pàgina 23, de la secció 2a del Registre Civil de Cornellà
Títol XV, llibre II de la llei d’enjudiciament civil
El Ministre de Sanitat
El Col·legi de Procuradors de Badalona
La sentència 88/2006 del Jutjat Penal núm. 2 de Figueres
El jutge de Pau
Els Mossos d’Esquadra
La disposició final de l’article 56de la llei 5/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
El projecte de llei d’ordenació dels ensenyaments no reglats
La Diputació de Tarragona
Gabinet Jurídic del Departament de Justícia
L’Excel·lentíssim Senyor President de l’Audiència Nacional
L’Església de Sant Pere
El desè simposi de psiquiatria infantil

3. Marqueu les opcions correctes posant una creu omarcant en color vermell:

1. administració
adm. x
admt.

2. advocat/ada
adv. x
advc.

3. ajuntament
ajmt.
ajt.
aj. x

4. article
art. x
artl.

5. avinguda
avda.
av. x

6. al meu càrrec
m/c x
c/m

7. carrer
c.
c/
c./x

8. disposició
disp. x
dis.

9. salvat error o omissió
s. e. o o.
s. e. u. o. x

10. expedient
expt.
exp. x

11. número
n.
núm. xnre.
no

12. referència
refcia.
ref. x

13. referència meva
r/m x
ref. m.


4. Escriviu totes les possibilitats per abreujar aquests sintagmes (millor escriure en color per destacar):

1. euros €
2. societat anònima S.A.
3. societat limitada S.L.
4. ajuntament ajt.
5. número núm.

5. Escriviu les sigles d’aquestes paraules o sintagmes (millor escriure en color per destacar):...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • comu
  • Comu
  • comu
  • Comu
  • comu
  • comu
  • comu
  • Comu

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS