Comunicación Y Lenguaje

Páginas: 7 (1619 palabras) Publicado: 14 de enero de 2013
TEMA 1 (PAUTES; COMUNICACIÓ I LLENGUATGE)
Experiències amb primats
Poseeixen una societat capaç de desenvolupar activitats humanes (caça, ús i fabricació d'eines, inclús el llenguatge.
Experiencies del Dr. Premack amb el chimpancé “Sarah” i les de B.T. Gardner, amb “Washoe”: descobreixen com són capaços d'aprendre un llenguatge.
E.S. Savage-Rumbaugh va ensenyar a un bonobo “Kanzi” acomunicar-se per imatges produïdes en un ordinador amb veu
Polèmica sobre la existencia del llenguatge dels primats
Els partidaris diuen que si el chimpancé no desenvolupa un llenguatge és perquè no té les aptituds cerebrals i els falta l'aptitud glòtica i els estímuls socials necessaris. | Les corrents filosòfiques i lingüístiques consideren que l'ésser humà poseeix una esència que el fa serdiferent. |
Conclusió actual: els éssers vius es comuniquen mitjançant un llenguatge propi: chimpancés per gestos, els dofins per ultrasons... Pero els éssers humans som els únics que podem dir que tenim un llenguatge oral. |

Comunicació
* La comunicació és l'intercanvi d'informació. Es pot parlar de comunicació entre màquines, entre animals i entre éssers humans.

* La comunicació humanaés el procés mitjançant el qual unes persones es posen en contacte amb unes altres per expressar quelcom. En comunicar-nos establim contacte amb la realitat exterior a nosaltres, amb el nostre entorn.

* La comunicació animal és més complexa.
* Un gos no només emet diferents sons per expressar diferents estats, sinó que també utilitza el seu cos per expressar emocions: mou la cua,ensenya els queixals...
El llenguatge
El signe és una entitat abstracta formada per dues parts inseparables: El significant (part física)‏ i el significat (part conceptual). EX: Part física; senyal de la bici, part conceptual, la gent conduint per el carril bici.

Tipus de signes
* Indici: permet deduir la presencia d'un fenòmen. (Si hi ha fum es pensa directament en foc).
* Icona: signecreat en referència a la naturalesa que representa. (La figura d'un senyor o senyora a la porta dels serveis).

* Símbol: signe creat per costum o decisió social. (Les llums dels semàfors, els números, les paraules ...)
La funció simbòlica del llenguatge
Per expressar qualsevol pensament, l'ésser humà fa ús de formes de representació o simbolització. Ja que no sempre portem a sobre lescoses a les que ens referim.
Els signes són útils per parlar del passat, d'estat d'ànims, idees abstractes,...

El llenguatge és un fenòmen humà que serveix per intercanviar idees, emocions i sentiments mitjançant un sistema de signes orals i escrits. El llenguatge és el mateix en tots els ésser humans.
Una llengua o idioma és un sistema de signes orals i escrits quan estan lligats a una comunitatcultural i social, formant una comunitat lingüística: català, castellà...
La parla és la realització concreta de la llengua, en un moment i situació determinada.

Funcions del llenguatge
-F. instrumental: per reclamar o demanar als alters/nens.
-F. reguladora de la conducta dels altres: manant o exigint.
-F. interaccional: per relacionarse amb els altres.
-F. personal: perautoafirmarse, exposar preferències i gustos.
-F. heurística: per preguntarse sobre el que ens interesa.
-F. imaginativa: per crear o jugar.
-F. informativa: per explicar o manifestar als altres el què es vol.

Components del llenguatge
Són tres; contingut: què es diu, forma: com es diu, ús: perquè es diu. S’utilitzen per diagnosticar quins són els problemes comunicatius que poden tenir persones ambpatologíes o deficiències físiques o sensorials relacionades amb la comunicació.

Mecanismes que intervenen en l'adquisició del llenguatge
Mecanismes interns:
* Nivell òptim d'inteligència
* Maduresa fisiològica: sistema nerviós, aparell bucofonador i el sistema sensorial.
* Maduressa a nivell perceptiu: percebre estímul
Mecanismes externs:
* Estimulació...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lenguaje y comunicacion
  • lenguaje y comunicacion
  • lenguaje y comunicacion
  • lenguaje y comunicacion
  • Comunicacion y lenguaje
  • Lenguaje Y comunicación
  • Comunicacion y lenguaje
  • Comunicacion y Lenguaje

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS