comunicacion

Páginas: 47 (11747 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
Educación secundaria
para persoas adultas

Ámbito da comunicación
Educación a distancia semipresencial

Módulo 4
Unidade didáctica 14

A comunicación profesional

Páxina 1 de 51

Índice
1.

Introdución.................................................................................................................4
1.1

2.

Secuencia de contidos e actividades......................................................................5

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

3.

Comunicación escrita................................................................................................. 5
O currículo persoal (aspectos teóricos)......................................................................... 5
Coñecementoda lingua ............................................................................................. 8
O cambio de categoría gramatical (aspectos teóricos).................................................. 8
Costa Norte/ZFK ................................................................................................... 10
Repaso de ortografía (aspectos teóricos)................................................................... 11
A nai do violinista de Malá Strana.......................................................................... 12
Repaso de categorías gramaticais.............................................................................. 13
A palabra das fillas de Eva .................................................................................... 14
Lingua esociedade .................................................................................................. 15
Situación lingüística en Galicia (aspectos teóricos)..................................................... 15
Plan xeral de normalización da lingua galega........................................................ 15
Educaciónliteraria.................................................................................................... 16
Literatura galega no século XX (aspectos teóricos) .................................................... 16
Na morte de Estreliña............................................................................................ 17
No niño novo do vento (Álvaro Cunqueiro) ............................................................ 18
Os vellos nondeben de namorarse (Castelao)...................................................... 19
Outros textos de autores galegos do século XX .................................................... 20

Secuencia de contenidos y actividades en lengua castellana ............................22

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

4.

Descrición da unidade didáctica................................................................................... 4

Comunicación escrita............................................................................................... 22
Los textos administrativos (aspectos teóricos)............................................................ 22
Acuerdo de suspensión de la ejecución de acto .................................................... 23Conocimiento de la lengua ...................................................................................... 25
Hipónimos e hiperónimos (aspectos teóricos)............................................................. 25
Repaso de ortografía (aspectos teóricos) .............................................................. 27
Procusto ataca. La encrucijada de laslibrerías...................................................... 28
Repaso de categorías gramaticales............................................................................ 29
Caballo de Troya ................................................................................................... 30
Lengua y sociedad ................................................................................................... 31...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comunicacion
  • Comunicacion
  • Comunicacion
  • Comunicacion
  • Comunicacion
  • Comunicacion
  • Comunicacion
  • Comunicacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS