Conreus D'Olivera A Espanya

Páginas: 2 (420 palabras) Publicado: 27 de enero de 2013
TREBALL DE GEOGRAFIA


[pic]

1.

Es tracta d’un mapa d’Espanya temàtic que mostra les províncies amb una distribució de més del 14,5% de les terres conreades d’olivera per ComunitatsAutònomes.
Per indicar aquesta informació les províncies que compleixen aquest percentatge es representen amb una trama més fosca.
És una font secundària del Anuario de Estadística, de MedioAmbiente y Medio rural y marino de l’any 2008.
Observem que la major concentració la trobem a la comunitat d’Andalusia i en particular la major concentració de producció estaria a Jaén i Córdoba.

2.Tarragona, de la Comunitat autònoma de Catalunya, la província de Castellón i Alacant de la comunitat de Valencia, de la comunitat d’Andalusia estan les províncies de Granada, Jaén, Córdoba, Màlaga iHuelva. Finalment de la comunitat d’Extremadura les províncies de Càceres i Badajoz.

3.

En el 14% de la superfície cultivable del país trobem l’olivera, distribuïda per les diferents comunitatsautònomes. Aquesta distribució esta condicionada per les exigències climàtiques de la planta. Per un costat necessita els estius i les tardors càlides per la maduració de l’oliva. Per una altra partnecessiten el fred perquè les flors completin el procés de diferenciació, però amb unes excessives baixes temperatures congelarien els seus teixits.

Com a conseqüència la superfície del conreu del’olivera la trobem concentrada principalment al sud i est de la península i molt escassa a la Messeta Nord, la Cornisa Cantàbrica i Galícia.

Andalusia recull la major superfície de conreu d’olivera,seguida per Castella, Extremadura i Catalunya.

4.

Una de les conseqüències demogràfiques són les altes immigracions que es donen en aquestes terres durant el període de la recollida del producte,ja què, la mecanització ha provocat la disminució de nombre de treballadors fixos i augmenta la demanda de treballadors eventuals.

Les conseqüències socials vindrien una mica lligades amb les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Espany
  • Conreus De Seca
  • Espanya dual
  • Oda a Espanya
  • Oda a Espanya
  • Oda a espanya
  • h. espanya
  • ong espanya

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS