contact preguntes

Páginas: 2 (482 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2013
IES Sant Just

CMC

Qüestionari sobre la pel·lícula CONTACT
Per endinsar-nos en l’Univers, en quelcom del que sabem d’ell avui dia i prendre
contacte amb alguns del diferents problemes quecomporta la seva investigació, ens
recolzarem amb una pel·lícula basada en la novel·la homònima de Carl Sagan, astrònom
i divulgador:
Contact (Robert Zemeckis, 1977)
Les qüestions que hi ha acontinuació han de contestar-se per escrit individualment i
seran lliurades el dia que acordem. Aquest treball formarà part de la segona avaluació.
1. Recull en una taula les nocions i conceptes relatius alCosmos que se citen una o més
vegades a la pel·lícula: Identifica els que se han tractat a classe
2. A la pel·lícula es parla del projecte SETI. Investiga què és aquest projecte i fes un
informesobre el seu origen i fonaments, les seves característiques principals i la seva
situació actual
3. La protagonista, tal com sembla indicar el fet que la càmera hagi enregistrat un
temps de gravacióde 18 hores, ha pogut estar viatjant durant aquest temps i, malgrat
això, tots els presents han vist que el procés ha durat només el temps de caiguda de la
càpsula. Quin sentit té aquest espècie dedilema que apareix al final de la pel·lícula?
4.En dos moments del film se cita un mecanisme propi de l treball científic “la navalla
de Okcam” Investiga en que consisteix i fes un petit informe enel que expressis la teva
opinió sobre aquest mecanisme i la seva cientificitat.
5. Senyala algunes característiques del treball científic que es posin de manifest al llarg
de la pel·lícula.
.
6.Discutiu i establiu un esquema del es pogués considerar com “mètode científic..
7. Cita tips de pressions que puguin influir en el desenvolupament d’un projecte
científic.
8. Redacta un petitinforme en el que es caracteritzi la ciència bàsica de d’aplicada o
tecnologia.
9. Cerca informació redacta un informe sobre el que és I+D i I+D+i.
10. Senyala els moments de la pel·lícula en què...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Preguntas Sobre La Pelicula "Contacto"
  • Contact
  • Contactos
  • Contact
  • Contactos
  • Contacto
  • contactos
  • Contacto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS