contrafuegos ideas

Páginas: 4 (768 palabras) Publicado: 15 de julio de 2013
Teoria social.
Pròleg a Contrafuegos, de Pierre Bourdieu.

Estat del benestar, empresa, confiança, cultura, flexibilitat... i més, moltes més paraules han canviat el significat i han entrat en elllenguatge neoliberal. S’ha entès que la liberalització era la millor manera, i en aquesta nova era “anarco-liberal” l’intervencionisme de l’estat és o ha de ser nul. El discurs neoliberal no fa mésque lloar unes proeses que només el capitalisme o el neoliberalisme són capaces d’assolir, però el cert és que veient les conseqüències en tots els seus àmbits, cal matisar fins a quin punt aquestesrepercussions beneficioses ho són i fins a quin punt gaudim avui d’un major “benestar social” a nivell mundial.
Al meu entendre, els dos llibres neixen de la necessitat de constatar, de descriure i/oposar de relleu les novetats o canvis que ens presenta aquesta nova pàgina del neoliberalisme. Evidenciar que es tracta d’una nova plana de la història moderna i fer-ne una anàlisi precisa.Complementàriament i amb estratègies narratives diverses, em sembla que tan un llibre com l’altre acaben sent eines d’anàlisi que ajuden a entendre millor aquest seguit de canvis que sovint son percebuts perla gent, però no del tot o no amb el coneixement exacte de la rel repercussions que aquests acaben provocant.
En el llibre de Sennett s’ha fet referència a un cas concret, i es tractava d’unaficció “basada en fets reals”, narrant, en gran part, experiències des de la quotidianitat. Ens dona les claus des d’un punt de vista personal i de personalitat, de com afecten aquests canvis al caràcter,en el llibre de Bourdieu tan l’eina narrativa com l’enfocament del llibre són diferents. Es tracta un seguit d’aportacions d’un sociòleg (ell mateix) en diferents conferències. Dit així podria semblarque “Contrafuegos” no tingués una estructura i un desenvolupament que donés al llibre continuïtat i coherència, però el cert és que es tracta d’un seguit d’intervencions, seleccionades i adaptades...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • contrafuegos
  • prólogo contrafuegos 2
  • Ideas
  • Ni idea
  • Ideas
  • Algo De Ideas
  • ideas
  • la idea

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS