Datawarehouses

Páginas: 7 (1540 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2011
DATAWAREHOUSES

Jose A. Torres Vilanova AXSO

Pràctica aprofundiment

Jose A. Torres AXSO

ÍNDEX GENERAL

Introducció............................................................................................... pàg 3

Què és un Datawarehouse?.................................................................... pàg 4Objectius.......................................................................................... pàg 4

Característiques............................................................................... pàg 5

Arquitectura...................................................................................... pàg 6

Processos........................................................................................ pàg 8Conclusions.............................................................................................. pàg 9

2

Pràctica aprofundiment

Jose A. Torres AXSO

INTRODUCCIÓ
Actualment, en qualsevol organització, s’origina una gran quantitat d’informació, això vol dir que s’acumulen grans quantitats de dades que son de gran valor alhora de pendre decisions.

Tota organització està dirigida per el departament de direcció,que s’encarrega primordialment de mantenir correctament el bon funcionament de la organització. Per això, és de vital importància pendre correctament les decisions que afecten al present i al futur de la empresa.

Alhora de pendre una decisió, l’equip de direcció fa un estudi de les dades que té la organització, i sobre aquest estudi, es pren una decisió o una altra. Les dades s’emmagatzemendiariament, però el problema s’orgeix quan es vol fer un estudi amb dades que estan emmagatzemades en diferents formats, ja que es treballa en bases de dades diferents, per tant, es guarden amb formats diferents. I quan es vol extreure aquestes dades per fer-ne alguna comparació i evaluar-ne les característiques se’ls hi fa molt engorrós, i pot arribar a afectar en l’evolució de la organització.Per tenir d’alguna manera organitzades les dades, de forma coherent i centralitzada, per poder arribar a fer-ne un estudi minuciós i millorar l’ús que se’n fa dels recursos d’informació de que disposa la organització, moltes empreses opten per disposar d’un gran mecanisme en que poden fer ús de la informació que generen diferentes bases de dades i tenir-ho tot centralitzat, estem parlant delsDatawarehouses.

3

Pràctica aprofundiment

Jose A. Torres AXSO

QUE ÉS UN DATAWAREHOUSE?
En plena evolució de les noves tecnologies, on tot evoluciona tan ràpid i sempre hem d’estar al dia del que passa al nostre voltant i a la nostra empresa en especial, em creat una cultura anomenada Bussines Intelligence, la inteligència de negocis, que consisteix a grans trets, a convertir les dades eninformació útil. Això va molt bé per als directius ja que estan constantment utilitzant aquestes dades per a evaluar el comportament de la organització, ajudant-los a millorar la seva presa de decisions.

El Datawarehouse forma part d’aquet model del Bussines Intelligence, on s’hi troba tota la base de dades que integra la informació de la organització.

Un Datawarehouse, és un magatzem dedades de molt fàcil accés, on s’introdueixen les dades des de diferentes fonts (com podrien ser les bases de dades corporatives, com a font interna, o Intenet, com a externa), transformantles en diferents grups d’informació sobre temes específics dels negocis de la empresa, aconseguit així, més facilitat alhora de fer noves consultes, anàlisis i generalment en les decisions.

A grans trets, podriemdir que, el Datawarehouse és com l’expedient de la empresa.

OBJECTIUS

Els principals objectius del Datawarehouse son que, la informació de la organització sigui accessible, les dades siguin correctes i útils, i de ràpid accés, això vol dir que, es navegarà amb facilitat per les dades. Tenir informació d’alta calitat, adaptable i elàstica, ja que és el pilar que soporta la presa de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Datawarehouse
  • Datawarehouse
  • Datawarehouse
  • Datawarehouse
  • Datawarehouse
  • datawarehouse
  • Datawarehouse
  • Datawarehouse

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS