Dret concursal

Páginas: 183 (45608 palabras) Publicado: 28 de diciembre de 2011
Dret concursal

Dret concursal

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.

Dret concursal

ÍndexIntroducció.................................................................................................. Objectius....................................................................................................... 1. 2. El sistema concursal espanyol ....................................................... El fonament i la funció del procediment concursal: de la par conditiocreditorum a la concursalitat................................. 3. Les tendències de política jurídica i la reforma del dret concursal espanyol............................................................................ 4. 5. La internacionalització del dret concursal................................. El concurs (I): la declaració, els òrgans i la qualificació delconcurs........................................................................................... 5.1. La declaració de concurs ............................................................. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. 6. Pressupòsits .................................................................... Procediment ................................................................... Lainterlocutòria de declaració de concurs .................... Publicitat ........................................................................ Indemnització de danys i perjudicis ............................. L'òrgan judicial: el jutge mercantil ................................ L'òrgan d'administració: l'administració concursal ....... L'organització dels creditors: la junta de creditors........ El ministeri fiscal ...........................................................

7 8 9

11

13 15

19 19 20 24 26 27 29 29 29 30 32 33 34

Els òrgans del concurs ................................................................

La qualificació del concurs .........................................................

El concurs (II): la posició del deutor i dels creditors iles masses passiva i activa..................................................................... 6.1. La posició del deutor .................................................................. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. Les facultats patrimonials .............................................. Limitació de drets i llibertats fonamentals .................... Els deures concursals..................................................... Altres efectes en especial sobre el deutor persona jurídica ........................................................................... La posició dels creditors .............................................................. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. Les accions individuals i els constrenyiments ............... La integració en la massa passiva.................................. Els creditors amb dret d'execució separada ................... 40 41 42 44 46 37 37 38 39 40

© FUOC • PID_00152292

Dret concursal

6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.4. 6.5. 7.

Els creditors amb dret de separació ............................... Les modificacions dels crèdits ....................................... Les modificacions delscontractes ................................. La reducció de la massa activa ...................................... La reintegració de la massa activa ................................. L'inventari ...................................................................... L'administració de la massa activa ................................

47 47 49 53 54 54 57 57 58 59

La massa activa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • dret
  • Dret concursal i nou projecte de llei 2011
  • DRET
  • Dret
  • dret
  • Dret
  • dret
  • Dretos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS