El cerdo volador

Páginas: 4 (766 palabras) Publicado: 29 de octubre de 2014
L'estudi de les matrius és molt antic. Els quadres llatins i els quadres màgics han estat estudiats des de temps prehistòrics.

Un quadrat màgic, de 3 per 3, es registra en la literatura xinesa capa l'any 650 aC.[1]

És llarga la història de l'ús de les matrius per resoldre equacions lineals. Un important text matemàtic xinès que prové de l'any 300 aC al 200 aC, Els nou capítols de les artsmatemàtiques (九章算术) (Jiu Zhang Suan Shu), és el primer exemple conegut d'ús del mètode de matrius per resoldre un sistema d'equacions simultànies.[2] En el capítol setè, "Ni molt ni poc", el conceptede determinant va aparèixer per primera vegada, dos mil anys abans de la seva publicació pel matemàtic japonès Seki Kowa el 1683 i pel matemàtic alemany Gottfried Leibniz el 1693.

Els "quadratsmàgics" també eren coneguts pels matemàtics àrabs, possiblement des de començaments del segle VII, que al seu torn van poder prendre'ls dels matemàtics i astrònoms de l'Índia, juntament amb altresaspectes de la matemàtica combinatòria. Tot això suggereix que la idea va provenir de Xina. Els primers "quadrats màgics" d'ordre 5 i 6 van aparèixer a Bagdad al 983, a laEnciclopèdia de la Germandat dePuresa(Rasa'il Ihkwan al-Safa ).[1]

Les matrius tenen una llarga història d'aplicació en la solució d'equacions lineals. En Gottfried Leibniz, un dels dos fundadors del càlcul, va desenvolupar la sevateoria dels determinants el 1693. En Gabriel Cramer va desenvolupar encara més la teoria, presentant la regla de Cramer el 1750. En Carl Friedrich Gauss i en Wilhelm Jordan van desenvoluparl'eliminació de Gauss-Jordan durant la primera dècada del segle XIX.

El terme "matriu" va ser encunyat el 1848 per J. J. Sylvester. George Cayley, William Rowan Hamilton, Hermann Grassman, Ferdinand GeorgFrobenius i John von Neumann són alguns dels matemàtics famosos que han treballat en teoria de matrius.

Olga Taussky Todd (1906-1995) va començar a usar la teoria de matrius mentre investigava un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • cerdos voladores
  • El volador
  • Los voladores
  • El volador
  • Los voladores
  • Cerdos
  • CERDOS
  • Cerdos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS