el origen de pontevedra

Páginas: 6 (1342 palabras) Publicado: 1 de febrero de 2015
 La historia de Pontevedra
Pedro Sánchez Mancho 2ºA-ESO Nº19
Ciencias Sociales
Índice

Introducción………………………………………………………………………………………… 3
Orixe Romana……………………………………………………………………………………… 4
Séculos XII-XV………………………………………………………………………………………. 5
Século XVI……………………………………………………………………………………………. 6
Século XVII-XVIII………………………………………………………………………………….. 7
SéculoXIX……………………………………………………………………………………………. 8
Século XX…………………………………………………………………………………………….. 9
Bibliografía………………………………………………………………………………………….. 10
Introducción

Pontevedra é un municipio español, na comunidade autónoma de Galicia, e unha ciudade, capital da provincia e do municipio.
Existe arredor do nacemento da nosa cidade unha lenda de carácter erudito xestada na épocade maior desenvolvemento económico e social da vila: o Renacemento. Foi nesta época cando se elaborou esta fantástica orixe para darlle maior lustre á por aquel entón puxante vila. Para iso fíxose responsábel da súa fundación a Teucro, un dos heroes da Guerra de Troia, que tras a morte do seu irmán Aiax e ao ser aborrecido polo seu pai, Telamón, marchou a Galiza, e bautizou a cidade onde seaposentou co nome de Helenes. Non obstante, diversos estudos históricos e arqueolóxicos máis recentes non detectan restos de presenza humana neste val anteriores á súa integración no Imperio Romano.

Origen Romano

Despois da integración da Gallaecia no Imperio Romano, procedeuse á construción dunha serie de vías de comunicación que a unisen comercialmente co resto daPenínsula. Unha destas calzadas, a vía XIX, unía os tres principais núcleos administrativos galaicos: Bracara Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo) e Asturica Augusta (Astorga). En Pontevedra, esta vía cruzaba o río Lérez. A mansión Turoqua (núcleo de poboación) emprazábase nas proximidades do lugar que ocupa hoxe a ponte do Burgo, en pleno centro histórico da cidade. Foi tempo despois cando sedecidiu edificar unha nova ponte para salvar a canle do río. Estas dúas construcións foron decisivas para que se fose conformando un núcleo habitado. O achádego en 1988 na cabeceira sur da ponte dunha columna miliaria, dedicada no ano 137 ao emperador Adriano confirma o paso da calzada romana polo lugarSéculo XII-XVOutro momento importante na historia de Pontevedra é o que corresponde co reinado en Galiza de Fernando II durante a última parte do século XII. Neste momento produciuse unha certa reactivación da actividade comercial debido á restauración de camiños e pontes, e parello a este fenómeno o lugar hoxe ocupado pola cidade volveu ser poboado, despois de pasar por un período de certo baleiro noaltomedievo. Unha escritura do Mosteiro de Lérez datada en 1141, dá testemuño da existencia dun lugar denominado "Pontus Veteri", en alusión directa á vella ponte romana, en desuso a causa da súa ruína. Esta ponte comezaría a ser reemprazada por outra medieval a que hoxe podemos ver modificada no mesmo ano en que Fernando II outorga o foro aos habitantes da vila (1169). Desaparece así, todo rastro visíbelda construción romana que dera orixe e nome á cidade.
Na actualidade non se conserva o foro orixinal de Fernando II, senón unha confirmación de Afonso X do ano 1264. Os privilexios e exencións que se lle foron concedendo á cidade actuaron como importantes dinamizadores da súa actividade económica. Entre as concesións destacan o monopolio da fabricación de saín en Galiza, así como da cura do peixe(non da salga) (1229) e a adxudicación do porto de carga e descarga de Galiza (1452).

As sucesivas ampliacións do recinto amurallado pontevedrés veñen determinadas polo crecemento demográfico e polo desenvolvemento de actividades económicas na vila, que precisaba de espazos máis amplos onde poder expandirse. A estas causas únese o desexo da Coroa por controlar a produción e o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pontevedra
  • Monumentos De Pontevedra En Francés
  • Origen Del Estado
  • El origen
  • Origen Del Estado
  • Origen
  • origen
  • el origen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS