El Verí Del Teatre

Páginas: 7 (1635 palabras) Publicado: 10 de febrero de 2013
1. Explica a partir del títol de què tracta l'obra.
El títol podria tindre un doble significat, ambdós vàlids per a identificar l'obra. Si pensem en el sentit metafòric d'aquest, trobem relació entre els forts efectes que provoquen els verins amb la passió pel teatre que senten algunes persones. D'altra banda també hi podem extraure un sentit no metafòric, doncs és aquesta substància la quedesencadena el final tràgic de l'obra.
Hi ha diferents lectures per al tex que ens ocupa. Per exemple aquella que depassaria el món del teatre i abastaria el joc de relacions entre determinades classes socials. Existeix la presència d'un dominador i d'un dominat com a personatjes únics de la comèdia. L'individu que té el poder és un aristócrata, encara que també podria tractrse d'un feixista o dequalsevol subjecte que puga fer un ús de la força per a profit propi. Insunua així una enfrontació del membres d'una generació uns canvis polítics i socials.
És aquí on trobem l'altra forma d'interpretació de l'obra, la qual apassiona per la reflexió que efectua sobre l'art i la vida, sobre la ficció i la realitat. L'autor, a lhora que compadeix i s'indigna per la situació de l'autor, no pot evitaranhelar aquest tipues d'interpretació que demana el Marqués
Resum de l'obra.
A París l'any 1784 un marqués fa cridar a un dels millors actors del moment per que li interprete un fragment d'una obra feta pel mateix monarca. L'actor és manipulat i dominat pel marqués de tal manera que acaba per acceptar la seua petició. Les complicacions comencen quan l'actor s'adona de les excentricitats del'autor de l'obra, el qual vol que aquest la interprete d'una forma extremadament realista, és a dir, fins a les útimes conseqüències, arribant, inclòs, a trecar totes les barreres del teatre. Per tal de forçar-lo a aquesta situació, el marqués no dubtarà en arribar a l'assassinat.

2. Quin fet determina el canvi de tractament entre els dos personatges?
Al començament de l'obra el marquésdisfressat de criat aconseguix enganyar a l'actor. Per aquest motiu, el tracte de l'útim cap al marqués és menys respectuós i formal, arribant fins a donar-li ordres, emplear un to sarcàstic i fer-li burla ha que sap la seua superioritat social.
La segona etapa arriba fins que Gabriel sap que ha ingerit un verí mortal. La sensació d'opressió i amenaça es reforça amb la inferioritat social de Gabrielfront al poderós Marqués.
La tercera etapa està dominada pel terror de Gabriel que lluita amb la seua arma (el tatre) contra la mort i al final perd.

3. Defineix què és una convenció social. El Criat-Marqués afirma que les categories socials són convencions socials, hi estàs d'acord? Posa'n exemples. És el teatre una convenció? Diferència entre els conceptes de convenció social i classe social.Una Convenció Social es pot definir com un conjunt d'individus organitzats amb la finalitat d'aconseguir objectius de diversa índole, en el social, polític i econòmic així com la resolució de problemes comuns que afecten la societat en conjunt emmarcats dins d'aquests objectius, basant-se en l'aplicació d'un conjunt de principis ètics i morals en el marc de l'equitat i la justícia social.
Unexemple de convenció social són les lleis d'un país o l'adhesió a una determinada forma de vestir.
Classe social és una forma d'estratificació social en la qual un grup d'individus comparteixen una característica comuna que els vincula socioeconòmicament, sigui per la seva funció productiva o "social", poder adquisitiu o "econòmic" o per la posició dins de la burocràcia en una organització destinada aaquests fins. Aquests vincles poden generar o ser generats per interessos o objectius que es considerin comuns i que reforcin la solidaritat interpersonal.
En la meua opinió, la principal semblansa entre el teatre i les convencions socials és el plaer que suposaria per a deerminades persones transgredir les normes establertes

6. En total seran tres les representacions per les quals passarà...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • el veri del teatre
  • Ressenya Verí Del Teatre
  • veriados
  • veriados
  • Temas Verios
  • Temas Veriados
  • verios
  • Veriados

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS