Electricidad

Páginas: 2 (335 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2010
1. Recerca a Internet els kits que comercialitza Home System, les referències comercials, mòduls que incorpora i les característiques d'utilització. 2. Que vol dir Power Line Carrier?. 3. Quinessón les característiques més significatives del sistema X10? 4. Explica breument en que consisteix el protocol X10. 5. Quants mili-segons dura un semi-cicle de la xarxa elèctrica i quina duració(ms) i freqüència té un pols que representa un 1 binari. Calcula el nombre de cicles complets que formen un pols de 1ms. 6. Que s'entén per temps de bit i quant dura? 7. Com està compost unmissatge complet en X-10? 8. Quants cicles necessita una transmissor X-10 per a fer una transmissió completa? 9. A una freqüència de xarxa elèctrica de 50Hz. Quant de temps es tarda en fer unatransmissió completa? 10. Respecte a la darrera pregunta, quines excepcions a la regla n'hi han? 11. Per a que s'utilitza el acoblador de fases? 12. Quines són les fonts típiques d'interferències que podenafectar la transmissió en un sistema X10?. 13. Quins efectes pot causar el soroll elèctric? 14. Com es pot solucionar el problema de les interferències i el soroll elèctric? 15. Quins tipus demòduls actuadors disposem en X10? 16. Quins tipus de sensors disposem en X10? 17. Per a que s'utilitza el transmissor universal?. 18. Quins tipus comercialitzats de controladors X10 trobem i quines sonles seus característiques més importants? 19. De quines tipologies X10 disposem en quant al dispositiu? 20. Quins son les passes a seguir per a posar en funcionament una aplicació domòtica X10?21. Que és el sistema A10 i quines diferències té respecte al X10? 22. Dibuixa un esquema bàsic d'una instal·lació X-10 23. Cóm es configuren els mòduls X-10?

Enllaços:http://www.domotica.es/x10 http://www.domowiki.es/domowiki/index.php/X10 http://www.aquihayapuntes.com/X%20-10.html http://www.domot1ca.com/2010/01/21/curso-de-domotica-x10-en-videos/ http://www.domot1ca.com/

Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Electricidad
  • Electricidad
  • Electricidad
  • Electricidad
  • La electricidad
  • La electricidad
  • Electricidad
  • Electricidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS