Emociones

Páginas: 28 (6919 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2011
Temari
El curs està dividit en 9 temes. En funció de la vostra experiència i de la congestió de la xarxa podeu necessitar més temps per llegir la documentació i fer els exercicis proposats. El tutor del curs us ajudarà en cada moment i us aconsellarà en el que faci falta.
A la part inferior de cada tema hi ha una icona (“format doc”), al costat de la indicació numèrica del corresponent exerciciper descarregà els arxius dels exercicis de cada tema en format word.
Mètode de treball i Propostes d'exercicis
Fòrum
Tots els participants podeu escriure en el fòrum les vostres opinions, preguntes i impressions sobre el curs. Si considereu que una consulta té un interès general feu-la en el fòrum. Tothom podrà respondre i/o llegir les respostes. Per accedir al fòrum cliqueu la icona Fòrumque hi ha a la part inferior del menú. Si penseu que la vostra pregunta és un tema privat escriviu un missatge de correu electrònic al tutor: us contestarem en privat.
No dubteu en consultar els problemes que us puguin sorgir.
Context emocional dins el aula
En el seu llibre “Indagació dialògica” Gordon Wells recull una frase de Ursula Franklin (1996) que diu “El coneixement és desenvolupa enel discursentre persones que fam quelcom junts”. Tenim que entendre el discurs en un sentit ampli, discurs com acció : demostrar, comunicar, interpretar... utilitzant diferent tipus de representacions (llenguatge, llibres, vídeos, etc)
El coneixement està vinculat a les persones i per tant, a les seves intencions, desitjos, motivacions, en una paraula a les seves emocions, a la seva subjectivitat.Persones que fan coses juntes, que es comuniquen i cooperant unes amb altres i actuen envers una realitat concreta. Tenim doncs, les persones i les realitats envers sobre les que aquestes actuen. Les realitats en un sentit ampli : els contextos
Entenem per context, un conjunt d’elements que constitueixen l’escenari envers el que s’elabora i es comparteix el coneixement. Constitueixen el contextcoses com el tema d’estudi, si tan sols decideix el docent o també ho fan els alumnes; com es l’aula (la disposició del mobiliari); perquè serveix el que anem a fer o aprendre; si existeixen o no objectius compartits per tots, quin paper compleix la diversitat en la dinàmica de l’aula o de l’escola, com és gestiona; quin és el rol del professor en aquesta realitat social que es l’aula; com és larelació entre les persones que conviuen dins l’aula etc, etc, etc.
Numera i Rosengren consideren que tota nova informació, o aprenentatge en general, comporta en si mateix un contingut emocional o esta associat amb algú context emocional. Quan un docent vol que un alumne aprengui quelcom, el sentiment de l’estudiant envers l’educador, l’escola i la matèria, interaccionen amb la seva habilitatper processar la nova informació. Per exemple, un estudiant que percep l’ambient o clima de l’aula com insegur, hostil o amenaçant, enlloc d’estimulant, excitant o reptador, experimentarà una interferència emocional en el seu intent per aprendre.
El professor es concentra en la tasca de crear un context per que l’alumne aprengui i expandeixi contínuament la seva capacitat. El context es un factormolt important de tota interacció i per suposat , ho és en la interacció educativa. El context no es tan sols, un espai on és desenvolupa la acció formativa. El factor mes important de tot context es la emocionalidad, al punt que podem assenyalar que un context s’entén d’acord a la emocionalidad que irradia.
Les emocions i l’aprenentatge són inseparables, el que planteja la necessitat de que elsdocents siguin més sensibles a les barreres emocionals de l’aula que potencialment amenaçà la qualitat de la instrucció. Es funció del docent detectar les barreres que actuen com filtres emocionals doncs aquestes determinen l’acceptació o rebuig de la nova informació per part de l’estudiant.
Els docents deuen propiciar un clima psico-afectiu agradable, harmònic i emocionalment càlid que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Las emociones
  • emociones
  • Emociones
  • Emociones
  • Las emociones
  • Emociones
  • Que es la emocion
  • Emociones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS